Suradnja

Poštovani roditelji,

dječji vrtić kao dominantna ustanova provođenja ranog odgoja i obrazovanja predškolske djece uvelike ovisi o suradnji s roditeljima te djece. Kada upisujete svoje dijete u dječji vrtić, Vi u naše ruke predajte najbolje od sebe, ukratko predajete nam svoju budućnost.

Sasvim je očekivano i potrebno da mi i Vi komuniciramo, jer koliko je sigurnost, razvoj i odgoj Vaše djece važan Vama, toliko je njihovo obrazovanje i kvalitetan boravak u vrtiću važan nama.

Komunikacija s Vama nam je ključna u radu i pristupu djeci. Na razini ustanove, kada nam je Vaše mišljenje važno za procjenu sadašnjeg i planiranje rada u budućnosti. Individualna komunikacija pomaže odgajateljima da bolje shvate svako dijete i da njegovu boravku u dječjem vrtiću mogu zasebno pristupiti.

Najzastupljeniji vid komunikacije s roditeljima je putem roditeljskih sastanaka koji svaka odgojna skupina održava tijekom pedagoške godine. Oni su potrebni poradi praćenja razvoja djece i rada skupine. Roditeljski sastanci mogu također biti tematski kada neka problematika postane ključna u funkcioniranju cijele skupine. Ovakve roditeljske sastanke možete i Vi inicirati kada zamijetite neki problem.

Individualni razgovori se nažalost još uvijek provode na vratima pri preuzimanju djeteta kada je izmjena informacija štura i razgovorom pred drugima se može narušiti pravo na privatnost. Imate pravo na individualni razgovor s odgajateljima, ravnateljicom, pedagogom.

Osim ovih načina, koristimo sve, za dječji vrtić upotrebljive, kako bismo s Vama što kvalitetnije komunicirali. Od panoa u odgojnim skupinama, plakata, centara za roditelje, letaka, anketa pa sve do ove internetske stranice želimo Vam dati do znanja da nam je važna komunikacija s Vama.

Osim komunikacije koja je ključna u suradnji s roditeljima, Vi se u rad vrtića možete uključiti i na druge načine. Kako nam je razvoj mašte kod djece garancija daljnjeg razvoja kreativnosti i inteligencije, izrađivanje predmeta za rad s djecom od pedagoški neoblikovanog materijala je jako važno tako da nam Vaša pomoć u prikupljanju takvog materijala puno znači.

Naš i Vaš vrtić je eko vrtić sa Zelenom zastavom i tijekom godine znamo organizirati akcije čišćenja okoliša, Projektne dane uređivanja okoliša vrtića. Vaša pomoć i podrška u ovakvim situacijama nam je ključna.

Vaše odgojne skupine obično povodom blagdana odraniziraju kreativne radionice za roditelje i djecu. Potrudite se se sudjelovati u njima jer djetetu vaš boravak u vrtiću s njima uistinu mnogo znači.

Ukoliko imate pitanja, prigovora, pohvala, pokuda, prijedloga ili bilo što slično, možete se obratiti našem „Sandučiću povjerenja“, plavoj kutijici u koju sve to možete predati napismeno, javno ili anonimno, a to će pročitati predstavnica roditelja u Upravnom vijeću DV Proljeće Kloštar Ivanić.