Obveze roditelja

Dužnosti roditelja

Roditelji imaju svoja prava, ali prava proizlaze iz obveza koje u odnosu na dječji vrtić valja ispuniti.

Roditelji imaju obvezu:

  • Upoznati svoje odgajatelje s prilikama koje okružuju njihovu djecu u roditeljskom domu.
  • Osobno dovoditi i odvoditi dijete u vrtić, a ako ne može, pismeno ovlastiti drugu osobu.
  • Pri svakom dolasku/odlasku javiti se odgajatelju svog djeteta.
  • Odazivati se na roditeljske sastanke.
  • Pridržavati se prava i obveza potpisanih Ugovorom.