Briga za zdravlje djeteta

Briga za zdravlje

Zdravlje djece u vrtiću nam je jedanko važno kao i Vama, ako ne i važnije jer narušeno zdravlje jednog djeteta u skupini danas može rezultirati bolešću čitave odgojne skupine sutra. U skladu s potrebama djece, kao korisnici usluga dječjeg vrtića, Vi kao roditelj trebate:

  • Prije upisa u dječji vrtić obaviti sistematski pregled djeteta kod svog pedijatra.
  • Obavijestiti dječji vrtić ukoliko Vaše dijete ima teškoće u razvoju te dostaviti svu prateću dokumentaciju.
  • Obavijestiti dječji vrtić ukoliko vaše dijete pati od kroničnih bolesti ili stanja, o alergijama, o terapijama i tretmanima.
  • Kada se dijete razboli, ne dovoditi bolesno dijete u dječiji vrtić. Obavijestiti odgajatelje o bolesti, a kad dijete ozdravi u dječiji vrtić donijeti liječničku potvrdu.

 

Za očuvanje zdravlja djeteta važna je zdrava i pravilna prehrana koju djeci nudimo u vrtiću.

Jednako tako, imate priliku uzeti kući mini verziju tjednog jelovnika i na taj način pratiti i usklađivati prehranu djeteta.

Iako dječji vrtić intenzivno radi na usvajanju higijenskih navika kod djece tijekom boravka u odgojnoj skupini, važno je da te navike njegujete i kod kuće kako bi nastao kontinutet u učenju i usvajanju naučenog.

Uglavnom djeca mlađe životne dobi (do treće godine života) obolijevaju češće i vjerojatno je da će češće izbivati iz dječjeg vrtića, ali nakon te dobi s razvojem imuniteta i učestalost oboljenja se smanjuje.

Zapamtite, najčešći uzročnici oboljenja su virusi i bakterije. Slušanje liječničkih savjeta umnogome ubrzava ozdravljenje.