Godišnji plan i program rada za Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić za pedagošku 2018. / 2019. godinu

 

 

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ

PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA

 

DJEČJI  VRTIĆ  PROLJEĆE

KLOŠTAR IVANIĆ

 

ZA PEDAGOŠKU 2018. / 2019. GODINU

 

 

 

 

 

KLASA : 601-02/18-08-74

URBROJ : 238-14/78-18-01

Kloštar Ivanić                                                                                                Ravnateljica:

Rujan 2018.                                                                                Grozdana Jakovljević

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ:

 

OSOBNA KARTA USTANOVE.............................................................................................................4

VIZIJA I MISIJA DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ …………………………….6

1.      USTROJSTVO RADA ...................................................................... ................ ...........................7

1.1    BITNE ZADAĆE............................................................................................................................9

1.2    RADNICI ........................................................................................................................................9

1.3    RADNO VRIJEME ......................................................................................................................11

1.4    STRUKTURA GODIŠNJEG ZADUŽENJA ODGOJITELJA.....................................................14

1.5    STRUKTURA TJEDNOG ZADUŽENJA....................................................................................14

1.6    PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG MINIMUMA – PROGRAM PREDŠKOLE...........15

2.      MATERIJALNI UVJETI .............................................................................................................16

3.      BITNE ZADAĆE..........................................................................................................................16

3.1    RAD STRUČNIH TIJELA ...........................................................................................................18

3.2    PLAN RADA ODGOJITELJSKOG VIJEĆA...............................................................................18

3.3    PLAN RADA UPRAVNOG VIJEĆA..........................................................................................18

4.      ODGOJNO OBRAZOVNI RAD..................................................................................................19

4.1    PROGRAMI..................................................................................................................................19

4.2    SADRŽAJNE ODREDNICE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA ..........................................21

4.3    PROSTORNO UREĐENJE I PROSTORNI ASPEKTI ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA..22

4.4    PLANIRANJE...............................................................................................................................22

4.5    OBOGAĆIVANJE REDOVNOG PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA .......................23

4.5.1 RAD NA PROJEKTIMA……………………………………......................................................23

4.5.2 ODGOJNI ZDRAVSTVENO REKREATIVNI PROGRAMI…………………………………..23

4.5.3 KRAĆI PROGRAMI ....................................................................................................................24

4.5.3.1 RANO UČENJE STRANOG JEZIKA – ENGLESKI JEZIK………………………………...24

4.4.3.2 POSEBAN DRAMSKO SCENSKI PROGRAM …………………………………………….25

4.5.3.3.KRAĆI SPORTSKI PROGRAM……………………………………………………………25

4.5.4 AKTIVNOSTI ..............................................................................................................................25

4.6    DJEČJI VRTIĆ – GENERATOR DRUŠTVENOG ŽIVOTA DJECE I RODITELJA................26

4.7    UNAPREĐIVANJE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA ........................................................27

4.8    BORAVAK DJECE NA ZRAKU.................................................................................................27

5.      PLAN EKOLOŠKIH DJELOVANJA...........................................................................................29

5.1     PLAN RADA……………………………………………………………………………………28

6.       CJELOŽIVOTNO UČENJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH RADNIKA.........33

6.1    CILJ...............................................................................................................................................33

6.2    BITNE ZADAĆE: ........................................................................................................................33

6.3    INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE......................................................................33

6.4    KOLEKTIVNO STRUČNO USAVRŠAVANJE ........................................................................36

7.      NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE ...................................................37

7.1    BITNE ZADAĆE..........................................................................................................................37

7.2    PLAN RADA ZDRAVSTVENE VODITELJICE …………………………...............................40

8.      INTEGRACIJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I POSEBNIM ODGOJNIM

POTREBAMA..............................................................................................................................41

9.      SURADNJA S RODITELJIMA...................................................................................................42

9.1    CILJ...............................................................................................................................................42

9.2    BITNE ZADAĆE .........................................................................................................................42

10.    SURADNJA S USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA................................................................44

11.    FINANCIRANJE PROGRAMA ………………………………………………………………..47

12. IZVEDBENI  PLAN  I  PROGRAM  RADA  RAVNATELJICE…………………………...……49

12.1 PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA…………………...….56

12.2 PROGRAM RADA ZDRAVSTVENE VODITELJICE…………………………………………60

 

OSOBNA KARTA USTANOVE:

NAZIV USTANOVE: Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić

BROJ OBJEKATA: 2

Centralni objekt, Naftaplinska 23/a

Područni objekt Livada,Trg Sv.Ivana 1 – realizacija programa predškole

u prijepodnevnim satima

 

 

KONTAKT: Tel: 01 2892 545

Fax.: 01 3899 006

Mob.: 099 807 71 49

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Web: www.djecjivrtic-proljece.hr

 

BROJ ODGOJNIH SKUPINA: 8 (3 jasličke, 5 vrtićkih) + 2 skupine programa predškole

 

Od 03. rujna 2018. g. nakon dogradnje ustanove i dobivanja Uporabne dozvole dana 19. srpnja 2018. g. u vrtić su  upisana sva djeca s područja Općine Kloštar Ivanić čiji su roditelji pokazali interes za uključivanjem djece u redovni program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Dogradnja je omogućila oformljivanje dodatne dvije odgojno obrazovne skupine te se na taj način rješava problem liste čekanja i dugogodišnjeg prekapacitiranja grupa. Omogućuje se vrtiću da u cijelosti  prati mjerila propisana Državnim pedagoškim standardom i nadalje radi na zadovoljavanju svih potreba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADNICI:

 

Ime i prezime

Stručna sprema i stupanj

Radno mjesto

Staž

(tekuća godina u stažu)

 

Zaposlenje (određeno – neodređeno)

 1. Jakovljević Grozdana

Odgajatelj mentor – VŠS

Ravnateljica

31

Neodređeno

 1. Zoran Buhač

Prof. pedagogije i sociologije – VSS

Pedagog

9

Neodređeno

 1. Ljerka Markuš

Medicinska sestra- SSS

Odgajateljica

35

Neodređeno

 1. Morena  Sadiković

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

9

Neodređeno

 1. Nikolina Petrak

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

8

Neodređeno

 1. Jasmina Šinjor Štajdohar

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

13

Neodređeno

 1. Martina Filipović

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

14

Neodređeno

 1. Marina Filipović Malvić

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

10

Neodređeno

 1. Romana Kesegić

Odgajatelj mentor – VŠS

Odgajateljica

25

Neodređeno

 1. Katarina Bilandžić

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

8

Neodređeno

 1. Jelena Rajković

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

28

Neodređeno

 1. Lidija Družinec

Odgajatelj mentor – VŠS

Odgajateljica

26

Neodređeno

 1. Minja Jelić

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

17

Neodređeno

 1. Jelena Kurešić

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

4

Neodređeno

 1. Sara Smoljanović

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

1

Određeno

 1. Antonela Keškić

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

2

Neodređeno

 1. Sanela Bilandžić

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

2

Određeno

 1. Sanja Petrinec

Odgajatelj – VSS

Odgajateljica

3

Neodređeno

 1. Daria Karlović

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

2

Određeno

 1. Nives Forjan Kezele

Odgajatelj – VŠS

Odgajateljica

1

Određeno

 1. Ivana Frigan

Ekonomist - SSS

Administrativno računovodstveni referent

27

Neodređeno

 1. Kristina Šilipetar

Dipl. ekonomist VSS

Administrativno računovodstveni referent

2

Određeno

 1. Nada Kašner

Frizer -SSS

Glavna kuharica

34

Neodređeno

 1. Sandra Bokun

Opća gimnazija - SSS

Kuharica

14

Neodređeno

 1. Vesna Božić

Šumarski tehničar - SSS

Spremačica

13

Neodređeno

 1. Mirjana Pavanić

Prodavač - KV

Spremačica

12

Neodređeno

 1. Jasna Majdek

Ekonomist – SSS

Spremačica

8

Neodređeno

 1. Tatjana Pavelić

Trgovac - SSS

Spremačica

11

Određeno

VIZIJA I MISIJA DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

Kao ustanova permanentno provodimo proces stvaranja zajedničke vizije i misije vrtića. U tom su procesu sudjelovali svi zaposleni u vrtiću koji su davali svoje prijedloge vizije, misije, vrijednosti i gesla vrtića. Na odgajateljskim vijećima smo  analizirali dobiveno i stvarali jedinstven smjerokaz za daljnji rad i razvoj naše ustanove. Na taj je način dobiveno slijedeće:

 

VIZIJA:

 

 

Vrtić u kojem se svako dijete osjeća sretno, zadovoljno i sigurno, gdje se njegova prava i različitost poštuju s najvećim zadatkom učenja kroz igru i iskustvo  što je rezultat trajne suradnje djece, odgajatelja i roditelja.

 

MISIJA:

 

 

Osposobiti dijete da se u našem vrtiću ostvari kao snažan pojedinac i član skupine sklon istraživanju, izražavanju i stjecanju iskustava u skladu s njegovim sposobnostima i interesima za što će mu uvjete omogućiti stručno osposobljeni radnici svjesni potencijala resursa učenja u svojem karakterističnom okruženju.

 

 

 

VRIJEDNOSTI

 

 

 

 • Tolerancija
 • Suradnja
 • Samostalnost
 • Stjecanje novih znanja i vještina
 • Komunikacija
 • Poštovanje
 • Odgovornost
 • Poticanje
 • Ustrajnost

 

GESLO

 

 

 

„Vrtić u kojem se malim koracima ide u veliki svijet“

 

 

 

 

 

 1. 1. USTROJSTVO RADA

 

 

Djelatnost Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić jest njega, odgoj, obrazovanje i zaštita prava djece rane i predškolske dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

 

U okviru djelatnosti naš vrtić organizira i provodi slijedeće programe:

 

 • Cjelodnevni primarni program ranog odgoja i obrazovanja te njege i skrbi za  djecu predškolskog uzrasta

 

 • Minimalan program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece godinu dana prije polaska u osnovnu školu – program predškole

 

 

Redovni programi vrtića dopunjuju se po izboru djece i roditelja:

 

 • Eko program
 • Odgojno zdravstvenim programima, ljetovanje, izleti, škola plivanja…
 • Integracija djece s teškoćama u razvoju u cjeloviti primarni program odgoja, obrazovanja i zaštite predškolske djece koji se provodi u dječjem vrtiću
 • Kraći programi;
 • rano učenje stranoga jezika  - engleski jezik,
 • poseban dramsko scenski program
 • sportski program u suradnji s vanjskim suradnicima –novo ( u suradnji s vanjskim suradnicima )
 • Izdvojene integrirane aktivnosti u odgojnim skupinama: folklor, pjevanje, ritmika…

 

 

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić pohađa kroz godinu:

 

 • U redovnom programu do 157-ero djece raspoređeno u osam odgojnih skupina. Broj će se mijenjati tijekom godine radi dodatnih upita za upise koji dolaze.

 

 • U programu predškole do 40–ero djece.

 

Ustanova obavlja svoju djelatnost na dvije lokacije:

 

 • Centralni objekt vrtića na adresi Naftaplinska 23/a, 10312 Kloštar Ivanić

Dogradnja i opremanje objekta omogućilo je upis sve djece sa lista čekanja što znači da su u vrtiću otvorene dvije nove skupine  tako da sada ima osam odgojnih skupina.

 

 • Područni objekt vrtića, „Livada“ na adresi Trg svetog Ivana 1 (Dvorište pučkog doma) 10312 Kloštar Ivanić koji će se  od ove pedagoške godine koristiti za boravak polaznika predškole koju sada imamo prilike provoditi u jutarnjim satima.

 

 

 

 

Centralni je objekt proširen i u dogradnji je sagrađeno novih pet soba dnevnog boravka s pripadajućim sanitarnim čvorovima, garderobama i terasama. Uz to, izgrađena je polivalentna dvorana za potrebe obogaćenog boravka djece. Svi su prostori opremljeni novim namještajem, opremom i didaktikom. Ustanova je dobila uvjete za poštivanje normi Državnog pedagoškog standarda.

Na vanjskom prostoru u tijeku je potpuna obnova terena na kojem će biti postavljena odgovarajuća podloga te sve nove sprave i igrala s certifikatima prilagođena djeci.

Rezultat je to dobivenih sredstava iz EU fondova  u suradnji s Ministarstvom demografije, socijalne politike i mladih na kojima je osnivač Općina Kloštar Ivanić sudjelovala.

 

Područni objekt Livada ostaje po ugovoru s Osnivačem otvoren. S obzirom na prijave djece za program predškole, formiraju se dvije odgojne skupine koje će program pohađati parnim odnosno nepranim datumima u trajanju od tri sata dnevno.

Prostor ispred  vrtića ograđen je drvenom ogradom,  a  sadrži tobogan, penjalicu i pješčanik za igru djece. Kako  se radi o betonskom igralištu s dodanim antistresnim podlogama, potrebno je uložiti napor i nabaviti doadtne zaštitne podloge.

Program predškole će se zahvaljujući proširenju moći provoditi u prijepodnevnim satima.

 

1.1 BITNE ZADAĆE

 

Unapređenje kvalitete života djece i odraslih prema suvremenim spoznajama teorije i napredne prakse predškolskog odgoja.

 

 • Primjena temeljnih načela Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje  te zaštite prava djeteta.
 • Doprinijeti radom odraslih brizi za mlađi naraštaj Općine i šire društvene zajednice.
 • Učiniti vrtić mjestom kreativnog i stručno – kompetitivnog djelovanja.

 

Pedagoška godina započinje 03. rujna 2018. godine i završava 31. kolovoza 2019. godine.

Rad se organizira u petodnevnom radnom  tjednu s ukupno pet radnih dana.

Tijekom ljeta prelazi se na ljetnu organizaciju rada kada se odgojno obrazovni rad provodi u manjem broju skupina.

Radno vrijeme (s dežurstvima) vrtića započinje u 5.45, traje do 17.30 sati no moguće su i preinake radnog vremena ovisno o potrebama roditelja. U obavljenim intervjuima novoprimljene djece do sada nema potrebe prije ovog predviđenog vremena .

Dan vrtića obilježavamo 21. ožujka.

 

1.2 RADNICI

Tablica 1. Plan i struktura potrebnih radnika  za cjeloviti primarni desetsatni program koji bi

cijelosti bio usklađen s Državnim pedagoškim standardom

 

Rb.

RADNO MJESTO

BROJ

(trenutno zaposlenih)

BROJ

(po odredbama DPS-a)

NAPOMENA

1.

Ravnatelj

1

1

 

 

2.

Pedagog

1

1

Članak 31. DPS-a

3.

Zdravstveni voditelj –vanjski suradnik

0,35

0,35

Članak 34. DPS-a

4

Odgojitelji

16,5

16,5

 

5.

Administrativno računovodstveni referent

1

1,3

Članak 37. DPS-a

6.

Kuharica

2

2,5

 

7.

Spremačica

3

3

 

8.

Radnik na održavanju (domar)

0

1

Članak 38. DPS-a

 

UKUPNO

25.85

 

26,65

 

 

 

* program predškole ostvaruje 1 odgojitelj u ½ vremena na određeno vrijeme (listopad 2018. – svibanj 2018.)

** zdravstveni voditelj je vanjski suradnik čije su radno vrijeme i tjedna zaduženja određena ugovorom

***psiholog je u planu za zapošljavanje ukoliko se iznađe dodatnih sredstava za zapošljavanje ( u vrtiću postoji osobita potreba za njegovim zapošljavanjem što zbog gotovo 60-ero novoupisane djece,

što zbog teškoća koje se detektiraju )

**** pomoćna kuharica je u planu zapošljavanja (vrlo velik broj djece osobito s alergijama na hranu te se za njih spremaju posebni obroci)

***** postoji potreba vanjskom zdravstvenom voditelju povećati satnicu radi povećanja upisa djece i proširenja ustanove.

 

 

 

 

 

Tablica 2. Raspored zaposlenika vrtića

 

VRTIĆ

RB.

NAZIV SKUPINE

BROJ DJECE

 

ODGOJITELJI

CENTRALNI OBKJEKT

1.

Mlađa jaslička

16

Jasmina Šinjor Štajdohar

Darija Karlović

 

2.

Srednja jaslička

17

 

Martina Filipović

Nives Forjan Kezele

3.

Starija jaslička

17

 

Jelena Kurešić

Ljerka Markuš

4.

Mlađa vrtićka

19

Romana Kesegić

Katarina Bilandžić

5.

Mlađa mješovita ☺

17

Antonela Keškić

Sanja Petrinec

6.

Srednja vrtićka

20

Morena Sadiković

Jelena Rajković

7.

Starija vrtićka skupina

22

Lidija  Družinec

Minja Jelić

8.

Predškolska

25

Sara Smoljanović

Sanela Bilandžić

PODRUČNI OBJEKT

9.

Program predškole

Parna skupina

Do 20

Voditelj programa predškole

10.

Program predškole

Neparna skupina

Do 20

Voditelj programa predškole

☺u skupini je dijete s teškoćama u razvoju, u integraciji u redovni program. Jedno dijete ide u vrtić 3 dana po 4 sata, a ostala 2 dana u rehabilitacijsku ustanovu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Zagrebu, dok drugo boravi pet dana u tjednu, ali po četiri sata dnevno. S roditeljima je sklopljen i ugovor po posebnim uvjetima.

 

Kao što je vidljivo  zahvaljujući dogradnji i proširenju ustanove upisana su sva prijavljena djeca. Oformljene su dvije nove skupine te je zaposleno dodatno, kako odgojno-obrazovno, tako i tehničko osoblje. Kako se radi o znatnom proširenju u suradnji sa osnivačem Općinom Kloštar Ivanić, nastojat ćemo zaposliti još osoblja kako bismo pratili pretpostavke Državnog pedagoškog standarda.

 

Tablica 3. Raspored ravnatelja, stručnih suradnika i drugih radnika vrtića

 

RADNO MJESTO

MJESTO RADA

IME I PREZIME

Ravnateljica

Centralni vrtić

Grozdana Jakovljević

Područni vrtić

Pedagog

Centralni vrtić

Zoran Buhač

Područni vrtić

Administrativno računovodstveni referent

Centralni vrtić

Ivana Frigan

Kristina Šilipetar

Glavna kuharica

Centralni vrtić

Nada Kašner

Kuharica

Centralni vrtić

Sandra Bokun

Spremačica 1

Centralni vrtić

Područni vrtić

Vesna Božić

Spremačica 2

 

Mirjana Pavanić (Tatjana Pavelić )

 

Spremačica 3

Jasna Majdek

 

*Spremačice radi potrebe realizacije programa predškole izmjenjuju mjesto rada dogovoreno po tjednima.

 

 

1.3 RADNO VRIJEME

 

Radno vrijeme ustanove je desetsatno od 06.00 – 16.00 sati i  usklađuje se s potrebama zaposlenih roditelja, a temeljem provedenih intervjua i individualnih razgovora. Po trenutno poznatim podacima roditelji imaju potrebu za radom ustanove od 05.45 do 16.00 no ustanova ima i dežurstvo do 17.30 što se također prema potrebama može izmijeniti.

Ritam dnevnog života djece u dječjem vrtiću usklađuje se s potrebama djece.

U slučaju ostanka djeteta u vrtiću duže od navedenog radnog vremena, odgojitelj je dužan ostati s djetetom do dolaska roditelja.

 

Tablica 4. Radno vrijeme vrtića i ritam dnevnog života djece

 

AKTIVNOSTI

Mlađa jaslička skupina

(1 – 2 g.)

Srednja  jaslička skupina

(2 g.)

Starija

jaslička skupina

(2 - 3 g.)

Mlađa vrtićka skupina

(3-4 g.)

 

Mlađa mješ. vrtićka skupina

(3 – 5 g.)

Srednja vrtićka skupina

(4 - 5 g.)

Starija

vrtićka skupina

(5 – 6 g.)

Pred školska skupina

(5 – 7 g.)

Okupljanje djece u sobi dežurne skupine

5.45– 7.15

5.45– 7.30

5.45 – 7.15

5.45 – 7.15

5.45– 7.15

5.45 – 7.15

5.45 – 7.15

5.45 – 7.15

Aktivnosti po  slobodnom izboru djece

7.15 – 7.50

7.15 – 7.45

7.15 – 7.45

7.15 – 8.00

7.15 – 8.00

7.15 – 8.00

7.15 – 8.00

7.15 – 8.00

Jutarnja tjelovježba

 

7.45 – 7.50

7.45 – 7.55

8.00 – 8.10

8.00 – 8.05

8.00 – 8.05

8.00 – 8.05

8.00 – 8.05

Priprema za doručak

7.50 – 8.00

7.50 – 8.00

7.55 – 8.00

8.10 – 8.15

8.05 – 8.15

8.05 – 8.15

8.05 – 8.15

8.05 – 8.15

Doručak

8.00 – 8.30

8.00 – 8.30

8.00 – 8.30

8.15 – 8.45

8.15 – 8.45

8.15 – 8.45

8.15 – 8.45

8.15 – 8.45

Situacijske, planirane i zajedničke aktivnosti (individualni i grupni rad)

8.30 – 9.30

8.30 – 9.30

8.30 – 10.00

8.45 – 10.15

8.45 – 9.45

8.45 – 9.45

8.45 – 9.45

8.45 – 9.45

Zajednička aktivnost

 

 

 

9.45 – 10.15

9.45 – 10.15

9.45 – 10.15

9.45 – 10.15

9.45 – 10.15

Pripreme za boravak na zraku

9.30 – 9.45

9.30 – 9.45

10.00 -10.05

10.00 – 10.05

10.00 – 10.05

10.00 – 10.05

10.15 – 10.20

10.15 – 10.20

Boravak na zraku

9.45 – 10.15

9.45 – 10.15

10.05 – 10.30

10.05 – 10.45

10.05 – 10.45

10.05– 11.00

10.20 – 11.15

10.20 – 11.30

Priprema za ručak

10.15 – 10.30

10.15 – 10.30

10.30 – 10.45

10.45 – 11.00

10.45 – 11.00

11.00 – 11.15

11.15 – 11.30

11.30 – 11.45

Ručak

10.30 – 11.00

10.30 – 11.00

10.45 – 11.15

11.00 – 11.30

11.00 – 11.30

11.15 – 11.45

11.30 – 12.00

11.45  – 12.15

Priprema za dnevni odmor (osobna higijena)

11.00 – 11.30

*spavači

11.00 – 11.30

*spavači

11.15 – 12.10

*spavači

11.30 – 11.45

*spavači

11.30 – 11.45

*spavači

11.45 – 12.00

*spavači

12.00 – 12.30

*spavači

 

Dnevni odmor

11.30 – 14. 00

*spavači

11.30 – 13. 45

*spavači

11.30 – 14.00

*spavači

11.45 – 14.00

*spavači

11.45 – 14.00

*spavači

12.00 – 14.00

*spavači

12.30 – 13.30

*spavači

 

Priprema za užinu

14.00 – 14.10

14.00 – 14.10

14.00 – 14.10

14.00 – 14.10

14.00 – 14.10

14.00 – 14.10

13.30 – 13.45

13.30 – 13.45

Užina

14.00 - 14.15

14.00 - 14.15

14.15 – 14.30

14.15 – 14.30

13.45 – 14.00

13.45 – 14.00

13.45 – 14.00

13.45 – 14.00

Aktivnosti po slobodnom izboru djece (soba, igralište)

14.15 – 15.30

14.15 – 15.30

14.30 – 15.30

14.30 – 15.30

14.00 – 15.30

14.00 – 15.30

14.00 – 15.30

14.00 – 15.30

Sakupljanje u sobi dežurstva i dežurstvo

15.45 – 17.00

15.45 – 17.00

15.45 – 17.00

15.45 – 17.30

15.45 – 17.30

15.45 – 17.30

15.45 – 17.30

15.45 – 17.30

Ritam dežurstva i dnevnog života djece mijenjat će se po objektima i skupinama ukoliko bude potreba, a temeljem praćenja potreba djece na prijedlog roditelja, odgojitelja, stručnih suradnika ili odlukom ravnateljice.

Tablica 5. Radno vrijeme odgajatelja

 

Rb.

ODGOJNA SKUPINA

I. smjena

II. smjena

1.

Mlađa jaslička skupina

7.15 – 12.15

10.15 – 16.00

2.

Srednja jaslička skupina

7.30 – 12.15

10.15 – 16.00

3.

Starija jaslička skupina

7.15 – 12.15

10.30 - 16.00

4.

Mlađa vrtićka skupina

7.30 – 12.30

10.45 – 16.00

5.

Mlađa vrtićka skupina II

7.30 – 12.30

10.45 – 16.00

6.

Srednja vrtićka skupina

7.30 – 12.30

11.00 – 16.00

7.

Starija vrtićka skupina

7.30 – 12.30

11.00 – 16.00

8.

Predškolska  skupina

7.45 – 13.00

11.30 – 16.00

 

NAPOMENA: Svaka odgojna skupina je u dežurstvu po tjedan dana te se na taj način manjak efektivnog rada koji je prvi pogled vidljiv u svakodnevnom neposrednom radu nadopunjuje efektivnim radom ostvarenom tijekom dežurstva i iznosi 5.30 sati neposrednog rada odgojitelja u mjesečnom izračunu kao i 27,5 u tjednom radnom vremenu u direktnom radu s djecom.

Važno je napomenuti da je radno vrijeme podložno promjeni tijekom godine te će se uzeti svi relevantni čimbenici ukoliko će biti potrebne izmjene.

 

 

 

Tablica 6. Radno vrijeme ravnateljice, stručnih suradnika i stručne razvojne službe

 

Rb.

FUNKCIJA

RADNO VRIJEME

NAPOMENA

1.

Ravnateljica

8.00 – 16.00

*po potrebi može biti drugačije, a po odluci upravnog vijeća

2.

Pedagog

 

07.30 – 14.30 i jedan dan poslijepodne od 10.00-17.00

*prema potrebama i prirodi radnih obveza može ponekad biti drugačije uz prethodnu najavu

3.

Zdravstvena voditelj

0,35 ukupnog radnog vremena

*prema potrebi više

4.

Admin. račun. referent

07.00 – 15.00

 

*po potrebi drugačije

5.

Glavna kuharica

06.00 – 14.00

 

6.

Kuharica

07.00-15.00

 

7.

Spremačice 1

Spremačica 2

Spremačica  3

7,00 – 15,00

10,00-18,00

11,00-19,00

*po potrebi drugačije

**izmjena spremačica za područni objekt radi predškole po tjednima   po 2 sata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 7. Struktura radnih dana i sati u pedagoškoj 2018. / 2019. godini

 

DANI U GODINI

RADNI SATI U GODINI

MJESECI

DANI

SUBOTE

NEDJELJE

BLAGDANI

RADNI DANI

RAD S DJECOM

OSTALI POSLOVI

MJESEČNA

OBVEZA

IX.

30

5

5

 

20

110

50

160

X.

31

4

4

 

22

121

55

176

XI.

30

4

4

1

21

115,5

52,5

168

XII.

31

5

5

2

19

104,5

47,5

152

I.

31

4

4

1

22

121

55

176

II.

28

4

4

 

20

110

50

160

III.

31

5

5

 

21

115,5

52,5

168

IV.

30

4

4

1

21

115,5

52,5

168

V.

31

4

4

1

22

121

55

176

VI.

30

5

5

2

18

99

45

144

VII.

31

4

4

 

23

126,5

57,5

184

VIII.

31

4

4

2

20

110

50

160

UKUPNO

365

52

52

10

249

1369.5

622.5

1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 STRUKTURA GODIŠNJEG ZADUŽENJA ODGAJATELJA

 

Radni dani u godini; sati koji su preraspoređeni na:

 

 

 1. Neposredni rad s djecom:
  • U skupini
  • U dežurstvu
  • Neposredan rad s djecom uključuje i vođenje aktivnosti, izlete, vođenje radionica za djecu i roditelje, sudjelovanje na priredbama  u vrtiću i lokalnoj zajednici.

 

 • 249x5,5=1369,5

 

 1. Ostali poslovi:
  • Planiranje, valorizacija
  • Suradnja s roditeljima
  • Stručno usavršavanje
  • Sjednice Odgojiteljskog vijeća
  • Pripremanje materijala
  • Uređivanje radnog prostora
  • Dnevni odmor

 

 • 253 x 2,5 = 622,5

 

 

 

1.5 STRUKTURA TJEDNOG ZADUŽENJA

 

Radni dani tjedno:   5 x 8 = 40 raspoređeno na

 

 

 1. Neposredni rad s djecom:
  • U skupini
  • U dežurstvu

 

 • 5 x 5,5 = 27,5

 

 

 1. Ostali poslovi:
  • Planiranje, valorizacija
  • Suradnja s roditeljima
  • Stručno usavršavanje
  • Sjednice Odgojiteljskog vijeća
  • Pripremanje materijala
  • Uređivanje radnog prostora
  • Dnevni odmor

 

 • 5 x 2,5 = 12,5

 

Početkom radne godine svaki radnik dobiva rješenje o godišnjem zaduženju sati rada na pojedinim poslovima.

 

Svaki radnik dužan je evidentirati dnevnu i mjesečnu realizaciju sati rada na odgovarajućem obrascu i na kraju mjeseca ga predati voditelju.

Voditelj tromjesečno predaje ravnatelju na uvid i verifikaciju.

 

Radno vrijeme i raspored svih radnika, ako je potrebno zbog organizacije rada, kvalitete rada ili  nepredviđenih potreba se može promijeniti tijekom godine odlukom ravnateljice.

 

 

 

1.6  PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG MINIMUMA – PROGRAM PREDŠKOLE

 

 

Program predškole se također realizira u sklopu Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

 

Program predškole započinje 1. listopada 2018.  i traje do 31. svibnja 2019 . u okviru održavanja od optimalnih 250 sati rada.

 

Upisuje se ukupno do 40 djece.

 

Djeca su raspoređena u dvije odgojne skupine, po datumima dolaska – parna i neparna.

 

Radno vrijeme je od  9.00 do 12.00 svakim danom, od ponedjeljka do petka.

 

Prostor za izvođenje programa je soba dnevnog boravka u područnom vrtiću „Livada“ na adresi Trg svetog Ivana 1 (Dvorište pučkog doma ).

Dogradnjom novih prostorija u centralnom objektu ostvaruje se mogućnost realizacije programa predškole u prijepodnevnom terminu.

 

Odgajatelj koji vodi ovaj program će raditi na pola radnog vremena i biti zaposlen  na određeno vrijeme.

 

Program predškole će također tijekom pedagoške godine ostvarivati kraći program posjeta i izleta, prisutnost na kazališnim predstavama i vrtićkim manifestacijama, te događajima u lokalnoj zajednici kao oblicima izvaninstitucijskog rada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MATERIJALNI UVJETI

 

2.1 BITNE ZADAĆE:

 1. U suradnji sa Općinom Kloštar Ivanić ulagati maksimalne napore u realizaciji financijskog plana, dobiti potrebne kadrove po Državnom pedagoškom standardu .
 2. U suradnji s Osnivačem osigurati sredstva za investicijsko održavanje
 3. U suradnji sa osnivačem dodatno raditi na opremanju vanjskog prostora i postavu novih sprava te pribavljanju atestne dokumentacije.

 

 

Tablica 8. Investicijsko održavanje

 

 

ZADATAK

 

OSIGURANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA

NOSITELJ

ZADATAKA

ROK IZVRŠENJA

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kompletno uređenje vanjskog prostora-priprema podloge, nabava i ugradnja svih novih sprava i igrala za boravak djece na zraku
 2. Izmjena     kompletne ograde vanjskog prostora te ugradnja solarnih panela na obje kotlovnice.

 

 

OSTALE POTREBE

 

 1. Redovna nabava dostatnih i kvalitetnih prehrambenih proizvoda

 

 

 1. Nabava likovnog potrošnog materijala za stvaralaštvo djece

 

 1. Redovno održavanje informativne elektroničke opreme i nabava uredskog materijala

 

 

 1. Osiguravanje optimalnih sanitarnih uvjeta za redovite i izvanredne potrebe (dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija unutarnjih i vanjskih prostora)

 

 

 1. Redovna godišnja kontrola svih instalacija, strojeva i aparata po propisima sigurnosti na radu

 

 

 1. Održavanje zelenila i zelenih površina vrtića

 

 

 1. Izrada vrtićkog časopisa i godišnjaka za 2018./2019.

 

 

8.  Ravnanje terena, priprema

postave novih igrala

 

 

9.   Bojanje sprava i igrala na

igralištu-redovno održavanje

 

 

 

 

 1. Uređenje voćnjaka, postava drvenih klupica i osiguravanje podloga za crtanje i boravak djece u hladovini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnivač – Općina Kloštar Ivanić

Sredstva iz EU fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

Roditeljske uplate

 

 

 

 

 

Roditeljske uplate

 

 

 

Redovna sredstva vrtića

Roditeljske uplate

 

 

 

Redovna sredstva vrtića

Roditeljske uplate

 

 

 

 

 

 

Redovna sredstva vrtića

 

 

 

 

Redovna sredstva vrtića

 

 

Osnivač Općina Kloštar Ivanić

 

 

 

Redovna sredstva vrtić

Osnivač Općina Kloštar Ivanić

 

 

 

Redovna sredstva vrtića

 

 

 

 

Redovna sredstva vrtića

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnivač – Općina Kloštar Ivanić

Ravnateljica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravnateljica

Kuharice

 

 

 

Odgajatelji

Voditelji objekta

Ravnateljica

 

 

 

Ravnateljica

 

 

 

 

Zdravstvena voditeljica

Ravnateljica

 

 

 

 

Kuhinja

Računovodstvo

Ravnateljica

 

 

 

 

Ravnateljica

Ugovorne stranke

 

 

Ravnateljica

Odgajateljsko vijeće

 

 

 

Osnivač – Općina Kloštar Ivanić

Ravnateljica

 

Ravnateljica

Odgajatelji

Roditelji

Udruga branitelja Općine Kloštar Ivanić

Svi zaposlenici

 

 

Roditelji

Svi zaposlenici

Domar

Odgajatelji

Roditelji kroz radne akcije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom jeseni 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele pedagoške godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

-dio u jesen 2018. te dio u proljeće 2019.

 

 

 

 

 

Tijekom cijele pedagoške godine.

 

 

 

 

Tijekom pedagoške godine prema potrebama

 

 

Prema potrebama tijekom godine.

 

 

 

 

Jesen 2018.

 

 

 

Ožujak 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom Projektnog dana za ped.god.2018. / 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RAD STRUČNIH TIJELA

 

3.1 PLAN RADA ODGOJITELJSKOG VIJEĆA

 

Zadaće za realizaciju:

 • Razmatranje i usvajanje godišnjeg plana i programa rada 2018. /  2019. ped. god.
 • Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvješća i plana rada za 2018. / 2019. ped. god.
 • Donošenje, razmatranje i usvajanje Kurikuluma dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

za 2018. / 2019. ped. god.

 • Planiranje i realizacija stručnog usavršavanja.
 • Obilježavanje važnih datuma kao i Dana vrtića.
 • Priprema za svečano otvaranje vrtića – jesen 2018. u suradnji s osnivačem Općinom   Kloštar Ivanić

 

 1. Planiranje i valorizacija svih provedenih aktivnosti

- Dječji tjedan

- Tjedan kruha

- Jesenske svečanosti

- Projektni dan vrtića (eko svečanost)

- Božićni blagdani

- Fašnik

- Uskrsni blagdani

- Dan vrtića - 22 godine od odvajanja i 61. godina predškolskog odgoja na području

Općine Kloštar Ivanić

- Izrada vrtićkog časopisa Proljeće

- Dan planeta Zemlje

- Završna druženja i druge svečanosti

- Završna druženja skupina kraćih programa

 

 1. Upoznavanje odgojno obrazovnih radnika s najnovijim dostignućima na području njege, odgojno-obrazovnog rada putem uključivanja u savjetovanja s ciljem daljnjeg napretka

 

 1. Razmjena iskustava s drugim ustanovama u županiji i gradu Zagrebu

NAPOMENA: Navedene zadaće ćemo raspraviti, donositi odluke, organizirati stručni rad kroz 4- 5 sjednica odgojiteljskog vijeća.

 

 

3.2 PLAN RADA UPRAVNOG VIJEĆA

 1. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za 2018. / 2019.
 2. Prihvaćanje Izvješća o radu Vrtića za 2018. / 2019.
 3. Prihvaćanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za 2018. / 2019. ped. god.
 4. Financijsko materijalna problematika
 5. Kadrovska problematika – raspisivanje natječaja za izbor radnika – upoznavanje za potrebom upošljavanje dodatnih kadrova u odnosu na proširenje ustanove - rujan 2018.
 6. Rješavanje nepredviđenih potreba za zakonsko organizacijsko funkcioniranje ustanove vrtića

4. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD

 

4.1 PROGRAMI

Svi su programi rada s djecom u vrtiću koncipirani u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Državnim pedagoški standardom predškolskog odgoja – dva osnovna dokumenta predškolske djelatnosti. U Dječjem vrtiću Proljeće ostvaruju se slijedeći programi:

 

 • Cjelodnevni program ranog odgoja i obrazovanja predškolske djece
 • Program predškole
 • Kraći programi:

v  rano učenje stranoga jezika  - engleski jezik,

v  poseban dramsko scenski program

v  kraći sportski program – škola sporta u realizaciji vanjskih suradnika

Cilj

Stvaranje uvjeta za optimalan rast i razvoj djece i unapređivanje kvalitete njihova života.

 

Tablica 9. Bitne zadaće odgojno obrazovnog rada

RB.

PODRUČJA RADA

ZADACI RADA

OBRAZLOŽENJE

1.

Tjelesni rast i razvoj djece

- svakodnevno zadovoljavati djetetove potrebe za kretanjem

 

- djelovati na sve mišićne skupine, poticati pravilnog držanja djeteta

 

- uspostaviti i razvijati navike za održavanje higijene

 

- osvijestiti važnost očuvanja svojeg i tuđeg zdravlja

 

 

Djetetovu prirodnu potrebu za kretanjem treba svakodnevno zadovoljavati,ali jednako tako i znati ih usmjeravati. Osiguravanjem dovoljno pokretnih igara na otvorenom prostoru, jutarnjeg vježbanja u zatvorenom, što više boravka na otvorenom i što više šetnje - sve su to čimbenici koje možemo ostvariti u našem vrtiću (odgajatelji će u skladu s uvjetima procijeniti kada, gdje, kako, zašto).

2.

Poticanje stvaralačkih sposobnosti

 

- osigurati uvjete za razvijanje stvaralačkih sposobnosti

 

- razvijati samostalnost i samopouzdanje

 

- poticati dječju radoznalost, potrebu za istraživanjem i eksperimentiranjem

 

- omogućiti djeci da razvijaju svoje potencijale u kojima su najbolji

 

- omogućiti djeci pristup raznim vrstama pedagoški neoblikovanog materijala

 

 

Raznim aktivnostima poticati djecu na stvaralaštvo. Poticati ih na aktivno učenje i sudjelovanje po principu učenja čineći, i principu pokušaja i pogrešaka.

 

3.

Socio -emocionalni i društveni razvoj

 

 

- stvoriti veselo ozračje u skupini

 

- „Ja“ ovoj skupini trebam (razvijati samopoštovanje i pozitivnu sliku o sebi)

 

- jačanje osobnosti djeteta u izražavanju i ostvarivanju svojih prava, potreba, interesa i želja

 

- usvojiti i razvijati socijalne vještine

 

- razviti sposobnost uvažavanja tuđih želja i potreba

 

Kod djeteta pobuditi interes za drugu djecu. Raditi na razvijanju što kvalitetnijih odnosa među vršnjacima koji se temelje na uvažavanju osobnosti drugog, prihvaćanju razlika i suradnji. Potruditi se stvoriti kolektivni grupni identitet poželjan za ostvarivanje uspješne socijalizacije.

 

4.

Spoznajni razvoj

 

- istraživački odnos prema okolini

 

- uzročno posljedični odnosi među stvarima i pojavama

 

- razvijanje osnovnih osjetila

 

- savladavanje osnovnih operacija (matematička i logička znanja)

 

- razvijanje spoznaje o okolini koja nas okružuje

 

Stvoriti atmosferu poticajnu za bilo kakvo istraživanje. Ostvariti uvjete gdje će svako dijete u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama imati priliku razviti istraživački nagon. U skladu s razvojnim stupnjem, djetetu ponuditi mogućnost učenja i razvijanja.

 

5.

Komunikacija

-verbalni poticaji u svakoj prilici

 

-implementacija osnova ranog učenja stranog jezika u cjelokupni odgojno obrazovni rad jedne odgojne skupine

 

- upoznati dijete sa umjetničkim tekstovima

 

- omogućiti djeci da se izraze putem drugih oblika (likovni, glazbeni, pantomima)

 

-stvaranje okruženja poticajnog za razvoj poduzetnosti pojedinca i odgojne skupine

 

- razvijati i poticati zanimanje djece za uključivanjem u društveni život i zbivanja u našem mjestu

 

Kao osnovni cilj odgojno obrazovnog rada u predškolskim ustanovama su socijalizacija i komunikacija kao temelji funkcioniranja pojedinca u društvu. Komunikacija i  razina vještine komuniciranja omogućuju djetetu zdrav odnos spram čitave okoline.

 

 

 

 

 

 

 

4.2  SADRŽAJNE ODREDNICE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA

 

 

Sadržaje rada prilagoditi dječjem iskustvu, interesima i potrebama razvojne dobi.

Organizirati i provoditi:

 

 • Aktivnosti koje će jačati kreativnost djeteta
 • Obogaćivati programe izletima, posjetima
 • Aktivnosti sa sadržajima iz područja promicanja ljudskih prava djece i odraslih
 • Aktivnosti vezane za odgoj za održivi razvoj i upoznavanje etnološke baštine
 • Uvoditi nove i  inovativne centre aktivnosti
 • Uključiti roditelje u unapređivanje i poboljšavanje uvjeta rada dječjeg vrtića
 • Osvještavati lokalnu sredinu o važnosti postojanja ustanove predškolskog odgoja

Jedan od bitnih oblika rada na nivou odgojne skupine je projektni rad, te stoga planiramo provesti projekte za čije ideje ćemo dobiti poticaj od same djece i koje ćemo realizirati onim tempom kako to djeca budu tražila.

 

Provodit će se različite vrste aktivnosti kao što su:

 

 • Životno praktične i radne
 • Istraživačko spoznajne
 • Društveno zabavne
 • Raznovrsne igre
 • Raznovrsno izražavanje i stvaranje
 • Specifične aktivnosti s kretanjem
 • Uključivanje u društveni život lokalne zajednice

 

Osim svega navedenog, u najvećoj mjeri ćemo se truditi, a u skladu sa sredstvima, mogućnostima i uzrastu djece, kako je navedeno u Nacionalnom kurikulumu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, poticati i osnaživati osam ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje:

 

1. Komunikacija na materinskome jeziku

2. Komunikacija na stranim jezicima

3. Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju

4. Digitalna kompetencija

5. Učiti kako učiti

6. Socijalna i građanska kompetencija

7. Inicijativnost i poduzetnost

8. Kulturna svijest i izražavanje

 

 

 

 

 

4.3 PROSTORNO UREĐENJE I PROSTORNI ASPEKTI ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA

 

 

U vrtiću su osmišljeni i centri aktivnosti koji se mijenjaju i nadopunjavaju tijekom pedagoške godine:

 

 • Centar za početno čitanje i pisanje
 • Centar za likovno izražavanje
 • Centar za građenje
 • Centar obiteljskih i dramskih igara
 • Centar za matematiku i manipulativne igre
 • Centar za istraživanje prirode
 • Centar za glazbu
 • Prostor za igre na otvorenom (terasa na kojoj se mogu provoditi aktivnosti s vodom i pijeskom)

 

4.4 PLANIRANJE

 

Planovi na nivou odgojnih skupina obuhvaćaju sljedeće:

 

 • Plan razdoblja adaptacije (jednomjesečni)
 • Makro plan (tromjesečni) i (dvomjesečni –ljetni) sa sastavnicama: razvojne zadaće, materijalno-organizacijski   uvjeti, sklopovi aktivnosti, oblici suradnje
 • Tjedni plan sa sastavnicama: planiranje aktivnosti po metodičkom slijedu, poticaji te poslovi nužni za ostvarenje plana
 • Dnevni plan sa sastavnicama: planirani poticaji za usmjerene i spontane aktivnosti, iskorišteni situacijski poticaji, dnevne zabilješke o djeci i aktivnostima, suradnja sa stručnjacima
 • Evaluacija planiranog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 OBOGAĆIVANJE REDOVNOG PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

4.5.1.  RAD NA PROJEKTIMA

Već četvrtu pedagošku godinu zaredom cjelokupni dječji vrtić koji uključuje sve odgojne skupine  funkcionira s projektnom metodom u svakodnevnom odgojno - obrazovnom radu. Tragom knjige „Tragovima dječjih stopa“ priznate autorice Edite Slunjski koja vrlo zorno i jezgrovito prezentira projektnu metodu u dječjem vrtiću, odlučili smo i mi uvesti ovu metodu u rad naše ustanove.

Svaka odgojna skupina se odlučuje na provođenje nekog projekta koji će proizaći iz dječjeg interesa ili je prikladan dobi djeteta, što je slučaj u jasličkim i mlađoj skupini. U ovom se radu vodi mišlju da djeci budu zanimljivi, odgajateljima izazovni i uglavnom snažno sredstvo obogaćivanja ukupnog odgojno-obrazovnog rada.

Trajanje projekata će ovisiti interesu djece i samoj unutarnjoj kvaliteti organizacije i vođenja, a ukoliko interes bude ostao, projekti će se nadograditi za slijedeću pedagošku godinu.

Prezentacija i evaluacija provođenih projekata će se održavati u sklopu stručnog usavršavanja na razini ustanove gdje će odgajatelji uz pomoć raznih materijala (audio, video, foto, izrađeni predmeti…) prikazati tijek rada te uz pomoć drugih odgajatelja procjenjivati i ocjenjivati provedene zadaće projekata, dok će kompletna analiza i evaluacija rada s projektnom metodom biti prezentirana u Godišnjem izvješću za tekuću pedagošku godinu.

4.5.2 ODGOJNO-OBRAZOVNI ZDRAVSTVENO REKREATIVNI PROGRAMI

 

I ove godine Vrtić će organizirati dodatne odgojno zdravstvene programe po izboru djece i roditelja. U suradnji s roditeljima nastojat ćemo obuhvatiti što je veći broj djece programima kraćeg trajanja za koji roditelji pokazuju osobiti interes:

 

Tablica 10. Izleti

 

RB.

MJESTO

VRIJEME

3.

Seoska imanja na području Kloštra Ivanića

Jesen  2018. / Proljeće 2019.

3.

Čigoć, selo roda i Park prirode Lonjsko Polje

Proljeće 2019.

4.

Zoološki vrt Maksimir, Zagreb

Proljeće 2019.

 

Tablica 11. Posjeti

 

RB.

MJESTO

VRIJEME

1.

Posjet lokalnim ustanovama Kloštra Ivanića

(knjižnica, vijećnica, pošta, ljekarna…)

Jesen 2018.

3.

Posjet dječjem kazalištu, Zagreb

Jesen/Zima 2018. / 2019.

4.

Posjet osnovnoj školi, Kloštar Ivanić

Proljeće 2019.

5.

Posjet muzeju s adekvatnim predškolskim programom

Proljeće 2019.

 

 

 

Tablica 12. Duži programi

 

RB.

MJESTO

VRIJEME

1.

 

Roditeljima i djeci će biti ponuđeno ljetovanje sa skupinom  u rekreacijskom centru Crikvenica prikladnom djeci predškolskog uzrasta sa svim preduvjetima nužnim za boravak djece na duže vrijeme u pratnji odgojitelja iz skupine.

*Ova će opcija biti ponuđena starijoj i predškolskoj vrtićkoj skupini.

 

Ljeto 2019.

(Ponuda do zime 2018.)

2.

 

Pošto je Sportsko rekreacijski centar „Petek“ u sklopu svoje djelatnosti u suradnji s nekoliko verificiranih kineziologa za rad s predškolskom djecom oformio školu plivanja i univerzalnu školu sporta, roditeljima će biti ponuđena mogućnost kontinuiranog polaženja škole plivanja u skupini s organiziranim prijevozom.

*Zbog česte interferencije termina održavanja škole plivanja s  vrtićkim programima, škola plivanja će biti organizirana u lipnju kada ti programi završe s godišnjom realizacijom.

**ukoliko interes roditelja bude malen ili izostane kao prošle pedagoške godine ovaj program neće biti realiziran.

 

Proljeće / Ljeto 2019.

(Ponuda do proljeća 2019.)

 

4.5.3 KRAĆI PROGRAMI

4.5.3.1  RANO UČENJE STRANOG JEZIKA – ENGLESKI JEZIK

 

U sklopu rada i u skladu s interesima roditelja, organizirani su kraći programi u našem vrtiću. Rano učenje stranog jezika već nekoliko godina je u cjelokupnoj organizaciji našeg vrtića. Dvije odgajateljice, Katarina Bilandžić i Morena Sadiković posjeduju svjedodžbe o položenoj B2 razini korištenja i razumijevanja engleskog jezika, što je stupanj dostatan za provođenje programa ovakve vrste u dječjim vrtićima. Zatim su te odgajateljice u suradnji s pedagogom sastavile čitav program s razrađenim planom rada koji je dobio verifikaciju MZO. Program će se provoditi u jednoj skupini s dva odgajatelja kako bi se omogućio kvalitetniji individualni pristup djeci s obzirom na potrebe, predznanje (jesu li tek upisani u program ili ga već pohađaju od protekle godine) i interese djece u centralnom objektu jedanput tjedno u formi školskog blok sata što daje mogućnosti za dublju i podrobniju artikulaciju rada i aktivnosti uzevši u obzir u kojoj se mjeri kraći programi razlikuju od redovnog programa. Program se provodi po preporukama proizašlih od strane Agencije za odgoj i obrazovanje te je usklađen s kronološkom dobi i stupnjem razvoja djeteta. Program se temelji na upoznavanju i korištenju tekovina engleskog jezika u svakodnevnom životu i komunikaciji.

 

4.5.3.2  POSEBAN DRAMSKO SCENSKI PROGRAM

 

Poseban dramsko scenski program koji traje već četvrtu godinu za redom, kraći program u našem vrtiću za čije je provođenje odgajateljica Romana Kesegić stekla sve potrebne kompetencije polaženjem stručnih skupova i seminara vezanih uz lutkarstvo i dramsko scenski izraz. Odgajateljica je u suradnji s pedagogom sastavila program i plan rada koji je također dobio verifikaciju MZOS. Program će se provoditi u jednoj skupini u trajanju od jednog školskog sata jedanput tjedno. Program se bazira na razvoju izražajnosti kroz posredno sredstvo – lutku.

 

4.5.3.3.KRAĆI SPORTSKI PROGRAM

Ove godine dobivamo, izgradnjom dvorane, dodatne poboljšane uvjete za organiziranje kraćeg sportskog programa s vanjskim suradnicima. U tijeku je prikupljanje i razmatranje nekoliko ponuda. Nakon odabira isti će se ponuditi roditeljima i djeci .

Od prikupljenih ponuditelja za vođenje sportskog programa tražim suglasnost MZO kao i sve uvjete koje moraju zadovoljiti kako bi se program kvalitetno realizirao.

 

 

Sva tri programa zahtijevaju, pošto nisu integrirana u cjelodnevni program, dodatni angažman odgajatelja, odnosno voditelja i  same ustanove te je za njih formirana cijena usuglašena s Osnivačem te iznosi 130,00 kn za rano učenje stranog jezika, odnosno 80,00 kn za posebni dramsko scenski program. Kako formalne pripreme za realizaciju kraćeg sportskog programa još traju, tako će i cijena programa biti izvedena na osnovi broja djece i frekventnosti održavanja. Programi su  ponuđeni djeci životne dobi od 4 do 7 godina (lutkarstvo) odnosno 5 – 7 godina (rano učenje stranog jezika) i provodit će se u prostorijama centralnog objekta, dok se za kraći sportski program mogu prijaviti djeca u dobi od 3 – 7 godina života

 

 

4.5.4 AKTIVNOSTI

 

U sklopu tzv. slobodnih aktivnosti koje zasad nemaju službenu verifikaciju i ne mogu ući u plan odgojno obrazovnog rada kao zasebni programi jer su integrirani u rad određenih odgojnih skupina, a odvijaju se po ritmu i potrebama djece valja izdvojiti :

 

 • Folklornu radionicu

 

 

NAPOMENA: Kako broj djece koji je potreban za kvalitetno provođenje ovakvih programa ovisi o interesu djece, ali, što je još važnije, materijalnim mogućnostima roditelja da podrže takve interese djece, realizacija svakog ovog navedenog programa ne mora biti sigurna. No, svi će programi roditeljima biti ponuđeni.

 

4.6 DJEČJI VRTIĆ – GENERATOR DRUŠTVENOG ŽIVOTA DJECE I RODITELJA

 

Osim odgojno obrazovnog rada u svom formalnom obliku, Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić također svojim krajnjim korisnicima – djeci želi ponuditi kvalitetan i ispunjen, kako društveni, tako u kulturni život u užoj i široj zajednici.

 

Tablica 13. Sudjelovanje i djelovanje DV Proljeće za zajednicu

 

DOGAĐAJ

VRIJEME

Aktivnosti vezane uz Dječji tjedan – tema očuvanje kulturne baštine

Listopad 2018.

Gostovanje kazališne skupine Lutonjica s predstavom „Vuk koji je ispao iz priče“

Listopad 2018.

Jesenska svečanost / Dani kruha

Listopad 2018.

Posjet pekarskom obrtu povodom Dana kruha

Listopad 2018.

Projektni dan – Uređenje eksterijera i igrala na igralištu Centralnog objekta vrtića u suradnji s Osnovnom školom i udrugama

Jesen  2018.

Posjet lokalnom groblju i Spomen parku uz Dan svih svetih

Studeni 2018.

Posjet mjesnoj  knjižnici povodom Mjeseca hrvatske knjige

Listopad / Studeni 2018.

Večer matematike – nacionalna kampanja (6. prosinca)

Prosinac 2018.

Organizacija radionica izrade božićnih ukrasa s roditeljima uz zajedničko kićenje bora

Prosinac 2018.

Predstava „Djed Mraz i šumske životinje“ – Produkcija Z

Prosinac 2018.

Organizacija i sudjelovanje na pokladnim svečanostima, izložbi, radionicama i  povorci organiziranoj u čitavom mjestu – suradnja s osnovnom školom i lokalnom samoupravom

Veljača 2019.

Sudjelovanje na pokladnim svečanostima u drugim mjestima lokalnih samouprava.

Veljača 2019.

Gostovanje kazališta „Smješko“/ „Putujuće kazalište“ / „Svijet lutaka“  u dječjem vrtiću

Veljača 2019.

Gostovanje klauna i mađioničara Joze Boze uz predstavu o socijalnim vještinama

Ožujak 2019.

Obilježavanje Dana vrtića

Ožujak 2019.

Gostovanje kazališne skupine

Travanj 2019.

Obilježavanje Dana planeta Zemlje

Travanj 2019.

Posjet dječjem kazalištu u suradnji s roditeljima (HŽ)

Travanj 2018.

Završne svečanosti polaznika kraćih programa

Svibanj 2019.

Završne svečanosti odgojnih skupina

Svibanj 2019.

Oproštaj sa „školarcima“

Svibanj 2019.

Završna svečanost polaznika programa predškole

Svibanj 2019.

 

NAPOMENA: Realizacija ovog dijela plana ovisi o odlukama roditelja koji bi svojim financijskim sudjelovanjem omogućili provođenje baš svake planirane aktivnosti.

4.7 UNAPREĐIVANJE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA

 

Kako je djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima vrlo usko povezana s didaktičkim pomagalima – njihovom kvalitetom u pogledu smislenosti i izdržljivosti, vrlo je važno kontinuirano obogaćivati izbor istih u odgojnim skupinama. Zahvaljujući velikom ovogodišnjem investicijskom pothvatu obnove i proširenja dječjeg vrtića u cijelosti nabavljeno je i bit će nabavljeno dovoljno didaktičke opreme i namještaja kako bi se odgojno obrazovni rad u vrtiću obogatio novim gotovim sredstvima. Odgajatelji će naravno u skladu sa svojim profesionalnim stremljenjima i interesima izrađivati sredstva te obogaćivati rad s djecom i boravak djece u dječjem vrtiću.

Osim toga, uz projekte koji će se razvijati u odgojnim skupinama u skladu s dječjim interesima odgajatelji odgojnih skupina s obzirom na dob djece, interese i suradnju s roditeljima razvijati neke specifičnosti u radu svoje odgojne skupine.

 

 

Tablica 14. Posebnosti u radu odgojnih skupina

 

Odgojna skupina

 

Posebnosti u radu tijekom pedagoške godine 2018. / 2019.

Mlađa jaslička skupina „Gusjenice“

 • Poticanje socioemocinalnog razvoja i osnaživanje osobnosti djeteta

Srednja jaslička skupina

„Mravići“

 • Poticanje socioemocionalnog razvoja i to ponajviše na području privrženosti, samostalnosti i neovisnosti

Starija jaslička

Skupina

„Zvjezdice“

 • Poticanje samostalnosti djeteta u svakodnevnim aktivnostima
 • Poticanje razvoja empatije i suradnje
 • Čitanje bajki i priča (kampanja „Čitaj mi“)
 • Ostvarivanje i stvaranje uvjeta za uspješnu senzomotoričku integraciju djece kroz prirodne oblike učenja i istraživanja
 • Poticanje radoznalosti i aktivnog istraživanja

Mlađa vrtićka

Skupina

„Leptirići“

 • Razvoj, usvajanje i unapređivanje socijalnih vještina
 • Poticanje socioemocionalnog razvoja djece s naglaskom na prepoznavanje, spoznavanje i izražavanje osnovnih emocija
 • Senzomotorička integracija kroz prirodne oblike učenja i istraživanja

Mlađa vrtićka mješovita skupina

„Zečići“

 • Poticanje razvoja pozitivne slike o sebi
 • Unapređenje suradnje s roditeljima

Srednja odgojna skupina

„Bubamare“

 • Poticanje razvoja samostalnosti u svim svakodnevnim aktivnostima djece uključujući i planirane aktivnosti
 • Odgojno obrazovni rad također usmjeren ka djeci s teškoćama u razvoju i posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

 

Starija odgojna skupina

„Krijesnice“

 • Očuvanje folklorne baštine i tradicionalnih glazbenih izričaja
 • Poticanje razvoja grafomotoričkih vještina
 • U poticanju tjelesnog razvoja stavljanje naglaska na stare i  tradicionalne pokretne igre i aktivnosti
 • Ekologija
 • Intenzivnije čitanje i prepričavanje priča
 • Planiranje izleta i druženja djece i roditelja

Predškolska odgojna skupina

„Ježići“

 • Priprema za školu
 • Istraživanje likovnih tehnika i medija
 • Tematski istraživački sklopovi (ljudsko tijelo / svemir/magnetizam/svjetlo i sjena)

 

 

 

 

 

4.8 BORAVAK DJECE NA ZRAKU

 

 • Djeca na zraku moraju boraviti svakodnevno osim za lošeg i vrlo hladnog vremena
 • Boravak na zraku mora biti osmišljen i organiziran (šetnje u bližu okolinu, pokretne igre, igre s pjevanjem, igre s pomagalima – lopte, obruči, hodalice i ostalo)
 • Organizirati kraće izlete (poludnevne) u bližu okolicu (šuma Petica, seoska gospodarstva, voćnjak, polje, livadu)
 • Organizirati prema interesu i potrebi zimovanja i ljetovanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PLAN EKOLOŠKIH DJELOVANJA

Plan i program rada u provođenju odgoja i obrazovanja za održivi razvoj provodit će se u odgojnim skupinama kroz projekte vezane za ekologiju, a tema voditelja u ovoj pedagoškoj godini bit će:

 

MAŠTA I OD SMEĆA NAČINI ZVIJEZDE!

Nositelji programa:

 • Eko – odbor
 • Djeca i odgojitelji
 • Roditelji
 • Ostalo osoblje vrtića (spremačice, kuharice, domar)
 • Kumovi: Jakopović d.o.o., Miljenko Ždero, Općina Kloštar Ivanić

 

 

CILJ:

Poticanje ekološke svijesti kod djece pružanjem primjerenog i odgovornog ponašanja prema prirodi.

Usvajanje navika življenja koje su usmjerene na održivi razvoj.

 

ZADACI:

Pokazati djeci da se od otpada može načiniti sve što zamislimo i poučiti ih da time brinemo za Majku prirodu.

 

5.1 PLAN RADA

Iako je naša glavna tema briga o zbrinjavanju i recikliranju otpada, svaka odgojna skupina ima svoje specifičnosti rada i teme koje smo odabrali prema interesu djece i njihovoj dobi. Iz svake skupine proizlaze njeni ciljevi i zadaci.

 

MLAĐA I SREDNJA JASLIČKA SKUPINA

GUSJENICE

MRAVIĆI

 

Ovo su dvije nove najmlađe odgojne skupine djece koja tek prolaze adaptaciju. Iako su tek pristupili odgojno-obrazovnom procesu, oni će već ove pedagoške godine usvajati navike pospremanja, bacanja otpada  u odgovarajuće spremnike te stvarati temelje za daljnje obrazovanje za održivi razvoj. Igrat će se igračkama od pedagoški neoblikovanog materijala i prirodnih materijala. Usvojit će se odnosu pram cvijeću i biljkama tijekom boravka na otvorenom.

Najviše će se pažnje posvetiti podražavanju osjetila dodira, vitaliteta, ravnoteže nasuprot svijetu pretrpanom vizualnim i slušnim umjetnim podražajima. Svojim primjerom odgajatelji i roditelji će pružati prihvatljiv model ponašanja sudjelovanjem u vrtićkim ekološkim aktivnostima.

Odgajateljice: Jasmina Šinjor Štajdohar

Daria Karlović

Martina Filipović

Nives Forjan Kezele

 

 

 

 

STARIJA JASLIČKA SKUPINA

ZVJEZDICE

 

Cilj ekološkog djelovanja ove odgojne skupine je od najmanjeg uzrasta usaditi i njegovati ljubav prema prirodi.

Taj će se cilj ostvarivati kroz zadatke koji će nadograđivati već postavljene temelje od prošle pedagoške godine. Djecu će poticati na pospremanje igračaka u sobi što će kasnije rezultirati čišćenjem dvorišta, okoliša, ulica…

Posebna će se pažnja posvetiti čuvanju hrane, odnosno poticanju da se ostavlja što manje otpada nakon obroka.

Djeci će se što češće omogućavati boravak u prirodi i kontakt s raznim vrstama prirodnih materijala (pijesak, zemlja, biljke, voćke, grančice, kamenje).

Prirodne materijale će i prikupljati s djecom te ih primijeniti u svakodnevnom radu s djecom. Isto tako, prikupljat će razni pedagoško neoblikovani materijal od kuće i organizirati kreativnu radionicu s roditeljima kako bi zajedno izrađivali didaktičke igračke kojima će djeca manipulirati i igrati se.

Odgajateljice: Ljerka Markuš

Jelena Kurešić

 

 

 

 

MLAĐA VRTIĆKA SKUPINA

LEPTIRIĆI

Ova odgojna skupina koja se odlikuje kreativnošću nastavlja svoje ekološko djelovanje odabirom priče i pjesme koja se provlači kroz ekološko djelovanje. Naime, glavni lik i nositelj priče i pjesme bit će lutka medvjedića izrađenog od pedagoški neoblikovanog materijala. Taj medvjedić nosit će se sa sobom dvije torbe (plavu i žutu) za sortiranje plastičnog i papirantog otpada. Uz medvjedića dolazi prigodna priča i pjesme o brizi za čistu šumu i prirodu oko nas. Medvjedić će poticati djecu na sortiranje otpada, donošenje istog od kuće kako bi pokazali da i oni brinu o prirodi. Od pedagoški neoblikovanog materijala djeci će odgajatelji izraditi tačke žute i plave i boje koje će koristiti za prikupljanje otpada u dvorištu oko vrtića dok će ujedno taj otpad reciklirati.

Odgajateljice: Romana Kesegić

Katarina Bilandžić

 

MLAĐA MJEŠOVITA VRTIĆKA SKUPINA

ZEČIĆI

Ova potpuno nova skupina djece i odgajatelja spremna je preuzeti sve naše stečene ekološke navike i priključiti se našim akcijama na razini vrtića. U svojoj skupini već poduzimaju sve da djeci usade navike odvajanja otpada pa već imaju spremnike za papir, plastiku, baterije i plastične čepove. Djeca tek trebaju upoznati boje spremnika i naučiti sve što mi gradimo godinama. Većinom su to djeca koja do sada nisu išla niti u jedan vrtić. Odgajateljice planiraju izradu novih proizvoda iz otpada, novih didaktičkih igara ili dekoracija za sobu. Za obilježavanje važnih datuma s djecom će izrađivati plakate.

Odgajateljice: Antonela Keškić

Sanja Petrinec

 

 

 

SREDNJA VRTIĆKA SKUPINA

BUBAMARE

Ova odgojna skupina razvija svijest i kritičnost kod djece i roditelja u odnosu na ekološki problem suvišne količine otpada i nepravilnog odlaganja. Razvijat će navike odlaganja, sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada u vrtiću i obiteljskom domu. U ovoj dobi počinje djelovanje eko patrole na nivou skupine koja brine o potrošnji vode, struje, papira. Na nivou vrtića skupina sudjeluje u prikupljanju čepova , PVC ambalaže i starih baterija, a pedagoški neoblikovani materijal koji prikupe najviše će koristiti u funkciji razvoja predčitalačkih i predmatematičkih vještina.

Odgajateljice: Jelena Rajković

Morena Sadiković

 

 

STARIJA VRTIĆKA SKUPINA

KRIJESNICE

Ova je skupina tijekom godine usvojila znanja odvajanja, zbrinjavanja i recikliranja raznih vrsta otpada. Eko patrola na razini skupine već je ustaljeno pravilo. Pored svih usvojenih aktivnosti, specifičnost rada ove godine se temelji na očuvanju tradicijskih pjesama, plesova i kulturne baštine našeg kraja. kreativnost u radu predstavit će izradom ženske narodne nošnje od plastičnih vrećica, a ovisno o interesu djece i drugih odjevnih predmeta: šešira, torbica i slično. Pored predškolske i ova je skupina nositelj svih aktivnosti na nivou vrtića (Zelena čistka, Projektni dan, obilježavanje važnih datuma…)

Odgajateljice: Lidija Družinec

Minja Jelić

 

PREDŠKOLSKA SKUPINA

JEŽIĆI

Najstarija skupina je specifična po tome što ima nove odgajateljice pa će djeca imati priliku pokazi im što su do sada sve usvojili i naučili.

Pored odvajanja otpada, recikliranja i izrade novih igračaka od pedagoški neoblikovanog materijala, ova skupina posebnu pažnju posvetiti će štednji resursa. Prvi put organizirat će Eko patrolu koja će kontrolirati sve ostale skupine u vrtiću i dodjeljivati im ocjene i nagrade za posebna postignuća. Nagrade će se izrađivati od recikliranog papira kao priznanja ili diplome za najbolju skupina na tjednoj ili mjesečnoj razini. Djeca će biti pokretači akcija čišćenja na nivou vrtića, ali i sudjelovati u svim aktivnostima izvan vrtića (Zelena čistka, obilježavanje važnih datuma…).

Odgajateljice: Sara Smoljanović

Sanela Bilandžić

RAZDOBLJE

DOGAĐAJ

NOSITELJI

LISTOPAD 2018.

Projektni dan

Dan otvorenih vrata

Druženje djece i roditelja

Jesenska svečanost

Dani kruha

Zaposlenici

Roditelji

Djeca

Odgajatelji

STUDENI 2018.

 

PROSINAC 2018.

19. XII. Dan protiv plastičnih vrećica

Božićne radionice

SIJEČANJ 2019.

 

VELJAČA 2019.

Valentinovo

Izrada čestitki od recikliranog papira

OŽUJAK 2019.

21. III. Svjetski dan zaštite šuma

22. III. Svjetski dan voda

27. III. Dan akcije protiv prometa

30. III. Sat za planet Zemlju

TRAVANJ 2019.

22. IV. Dan planeta Zemlje

SVIBANJ 2019.

24. V. Europski dan parkova

LIPANJ 2019.

5. VI. Svjetski dan zaštite okoliša

Obnavljanje eko statusa

SRPANJ 2019.

16. VII. Dan stabala

KOLOVOZ 2019.

24. VIII. Dan Roda

 

NAPOMENA:

Ovo je okvirni plan djelovanja za ovu pedagošku godinu. Odgajateljice su predložile smjernice za rad u svojim skupinama. Moramo naglasiti da imamo dvije odgojne skupine i nadograđeni novi objekt. Svi smo kao kolektiv zajedno, nismo više podijeljeni u dva objekta što znatno olakšava suradnju na svim poljima. Starije skupine sada imaju veliko dvorište za ostvarivanje dugoročnih planova (poučna staza, briga za voćnjak, sadnja cvijeća).

S velikim projektom obnove i nadogradnje cjelovitog objekta tijekom 2017. / 2018. došlo je i do promjene energetskog certifikata zgrade.

Građevinska (brutto)  površina danas iznosi 799 m² što je gotovo tri puta više nego je bilo prije godinu dana. Shodno tome, tolika površina i volumen zgrade traže i novu organizaciju grijanja i održavanja. Ti procesi bitno utječu na potrošnju i štednju energije.

Osviještenim pristupom izgradnje novih prostora iznimno se vodilo računa o upotrebi građevinskog materijala kojim bi se uštedilo na potrošnji energije i prostor adekvatno hidro i toplinski izoliralo.

Energetski certifikat danas izgleda ovako:

 

ENERGETSKI RAZRED ZGRADE

Specifična potrebna toplinska energija za grijanje

Specifična godišnja primarna energija

Vrijednost

35

56

Oznaka energetskog razreda

B

A

6. CJELOŽIVOTNO UČENJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH RADNIKA

6.1 CILJ

Podizanje razine kompetentnosti stručno odgojnih radnika u primjeni stručnih znanja i tehnika u radu s djecom

 

6.2 BITNE ZADAĆE:

 

 1. Priprema odgajatelja pripravnika – volontera za polaganje stručnog ispita prema Programu stažiranja
 2. Unapređivanje znanja i vještina za prepoznavanje razvojnih potreba djece
 3. Poznavanje načela odgoja za ljudska prava i osposobljavanje za njihovu primjenu u radu s djecom
 4. Razvijanje i jačanje komunikacijskih vještina potrebnih za rad s djecom i odraslima
 5. Rad na projektima kao suvremeni vid odgojno obrazovnog rada u dječjim vrtićima, organizacija prezentacija, rasprava i evaluacija projekata koji se provode u odgojnim skupinama.
 6. Priprema odgajatelja za napredovanje  u struci i promicanje u položajno zvanje odgajatelj-mentor.
 7. Upoznavanje s procesom stvaranja specifičnog kurikuluma vrtića
 8. Pratiti koji se novi izazovi, zapreke, inovacije pojavljuju na području odgojno obrazovnog rada u dječjim vrtićima.
 9. Suradnja s DV Ivanić-Grad u projektu ERASMUS

 

Za stvaranje programa stručnog usavršavanja potrebno je osigurati odgovarajuće uvjete:

 

 • Stručnu literaturu
 • Odlazak na stručne skupove
 • Suradnja s odgojiteljima i stručnih suradnika iz okolnih mjesta (Ivanić Grad, Križ)
 • Usavršavanje bit će izvršeno individualno i kolektivno.

 

6.3 INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

 

Odgojitelj procjenjuje svoje potrebe. U tom vidu odgojitelj ima slobodan izbor o vremenskom trajanju, kao i o izboru mjesta usavršavanja.

Individualno stručno usavršavanje planiramo realizirati putem odlazaka na stručne seminare u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i kao individualno proučavanje literature.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 16. Tema kojom će se odgajatelj baviti ovisi o odgojnoj skupinu i potrebama djece:

 

Odgajatelj

Područja i  teme stručnog usavršavanja

Lidija Družinec

Ekologija, Integracija djece s teškoćama u razvoju u redovni sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Minja Jelić

Ekologija

Sara Smoljanović

Priprema za polaganje stručnog ispita

Grozdana Jakovljević

 

Nikolina Petrak

Program predškole, Poticanje razvoja socijalnih vještina

Jasmina Šinjor Štajdohar

Razvoj osobnosti djeteta, Kurikulum za jaslice

Jelena Kurešić

Kurikulum za jaslice

Jelena Rajkovć

Igra, Igra i poticanje intelektualnog razvoja djece, Revitalizacija tradicijskih igara za djecu

Morena Sadiković

Igra, Igra i poticanje intelektualnog razvoja djece, Revitalizacija tradicijskih igara za djecu, Integracija djece s teškoćama u razvoju u redovni sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Martina Filipović

Kurikulum za jaslice, Građanske kompetencije u demokratskom i digitalnom okruženju

Ljerka Markuš

Unapređenje sustava kompetencija u jasličkoj dobi

Zoran Buhač

 

Romana Kesegić

Dramsko scenski izraz, Poticanje razvoja socijalnih vještina, Integracija djece s teškoćama u razvoju u redovni sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Katarina Bilandžić

Poticanje razvoja socijalnih vještina, Integracija djece s teškoćama u razvoju u redovni sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Antonela Keškić

Poticanje razvoja socijalnih vještina

Sanela Pavlović

Priprema za školu, Jačanje kompetencijskog okvira u odgojno obrazovnom radu

Daria Karlović

Kurikulum za jaslice

Nives Forjan Kezele

Kurikulum za jaslice

Sanja Petrinec

Poticanje razvoja socijalnih vještina

 

U svrhu što bolje osposobljenosti odgojnih radnika smatramo da je individualno usavršavanje najbolji način rada na sebi na ovakvom radnom mjestu o kojem se u posljednje vrijeme govori kao mjestu s čestom pojavom „burnout“ sindroma. Kako bi svi zaposleni u vrtiću imali pristupačne izvore znanja koji će njihove profesionalne kompetencije podići na višu razinu razumijevanja i djelovanja, smatramo da je jako važno nabavljati recentnu literaturu s varijetetom suvremenih spoznaja među kojima svaki radnik vrtića može pronaći ono što odgovara njegovim individualnim interesima.

Kako je prošlo već tri godine da  zbog složene financijske situacije vrtić nije kupio niti jednu novu knjigu stručne literature tako popis literature od koje bi barem dio valjalo nabaviti tijekom ove pedagoške godine postaje sve veći. Neke su knjige najnovije, dok ima i jako kvalitetnih naslova starijeg datuma koje se prije propustilo nabaviti dok su se neke knjige već pojavile u novim izdanjima i reizdanjima:

 

·         Igre stvaralice za djecu 2-5 godina - prepoznajte i potaknite prirodne talente svojega djeteta, Dorothy Eion, Profil Knjiga, 2005. Zagreb

·         Svako je dijete darovito, Gerald Hüther, Uli Hauser, Harfa, 2015. Split

6.4  KOLEKTIVNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

 

Tijekom kolektivnog stručnog usavršavanja ćemo se  baviti obradom i evaluacijom projekata na kojima se radi u odgojnim skupinama što će biti od koristi u usavršavanju samoprocjene rada, ali i unapređivanju vlastite individualne prakse.

Kolektivno stručno usavršavanje putem održavanja sjednica Odgojiteljskog vijeća s posebnim naglaskom na pojedinu tematiku i problematiku vezanu uz odgojno obrazovni rad.

Organizacija i sudjelovanje na unutar vrtićkim seminarima koji će se održavati u susjednim dječjim vrtićima kao i u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić.

U suradnji s Dječjim vrtićom Ivanić-Grad, nekoliko će naših odgajateljica, uključujući ravnateljicu, biti uključeno u program unapređenja vlastitih radnih kompetencija, ali i kolektiva kroz program Erasmus + čiji je DV Ivanić-Grad nositelj za ovo područje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE

7.1 BITNE ZADAĆE

 1. Zaštita i unapređivanje zdravlja djece kroz sistematski zdravstveni nadzor i zdravstvenu prevenciju.
 2. Praćenje adaptacije i zadovoljavanje primarnih potreba kroz individualizaciju ritma dnevnog života s posebnim naglaskom na zadovoljavanje individualnih potreba za snom.
 3. Unapređivanje prehrane u skladu s važećim normativima i suvremenim spoznajama s naglaskom na obrok kao društveno i kulturološko iskustvo.
 4. Prevencija prehrambenih poremećaja – pretilost, pothranjenost.
 5. Predstavljanje osobe odgajatelja kao modela pri usvajanju prehrambenih navika i vrijednosti bontona.
 6. Osiguranje optimalnih sanitarno higijenskih i sigurnosnih uvjeta u unutarnjem i vanjskom prostoru dječjeg vrtića.

 

Tablica 17. Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece po sadržajnim smjernicama

Rb

Područje rada

Sadržaj

Nositelji, sudionici

Vrijeme

1.

Utvrđivanje i praćenje zdravstvenog stanja djece

 

Inicijalni intervju

 

Roditelji

Zdravstveni voditelj

Pedijatar

Odgojitelji

Ravnatelj

Pedagog

Zavod za javno zdravstvo

Pri upisu

 

Sistematski zdrav. Pregled

 

 

Sistematski zdrav. Nadzor

 • Antropometrija
 • Procjena psihološkog statusa
 • Adaptacija
 • Govorne teškoće
 • Razvojne teškoće

* Kontinuirano

* Dva puta   godišnje

* Po potrebi

 

Zdravstvena trijaža

 

Dnevno

 

Pregled pri pojavi infektivne bolesti

 

Po pojavi

2.

Kultura življenja i zadovoljavanja osnovnih potreba djece

 

2.1 Uspostavljanje, provođenje i unapređivanje ritma dnevnog života djece u odnosu na ind. Potrebe i dob, osiguranjem optimalnog vremena i uvjeta za odmor, prehranu, kreativnu djelatnost i boravak na zraku

Odgojitelji

Roditelji

Pomoćno osoblje

Stručna razvojna služba

* Kontinuirano

 

Odgojno zdravstveni program

Izleti djece u prirodu (park)

 • Jednodnevni
 • Izleti djece i roditelja

 

Odgojitelji

Roditelji

Vanjske ustanove

*Zimski period

*Proljetni period

3.

Provođenje mjera primarne prevencije:

a) loko motornog sustava

b) respiratornih oboljenja

c) pothranjenost i pretilost

d) zdravlje zuba

e) djeca s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Rano otkrivanje smetnji

 

Roditelji

Zdravstveni voditelj

Pedijatar

Odgojitelji

Ravnatelj

Pedagog

Stručno razvojna služba

Zdravstvene ustanove

Zavod za javno zdravstvo

* Kontinuirano

 

3.2 Otkrivanje invaliditeta tjelesne aktivnosti, adekvatna obuća, oprema

 

3.3 Boravak na zraku, provjetravanje, higijena mjesta u tijeku spavanja, osobna higijena, pravovremena izolacija i prehrana

 

 

3.4 Adekvatna prehrana, evaluacija

Antropometrije

 

3.5 Zdravstveni odgoj, higijena i fluoridacija

3.6 Rano otkrivanje, tretman

4.

Unapređivanje prehrane

 

4.1 Primjena normativa

 

Zdravstveni voditelj

*Kontinuirano

 

4.2 Kontrola primjene

 

Zavod za javno zdr.

*4 X god.

 

4.3. Usvajanje kulture prehrane

 

Odgojitelji,

Zdravstveni voditelj

Roditelji

*Kontinuirano

 

4.4 Timski rad na planiranju jelovnika

Primjena knjige „Prehrambeni     standard za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi“

 

*1 X mj.

 

4.5 Roditeljski sastanci

 

*1 X god.

 

4.6 Pisani edukativni materijal za roditelje i odgajatelje

 

Zdravstveni voditelj

Odgojitelji

Pedagog

*Kontinuirano

 

4.7 Anketa o prehrani za roditelje, djecu i odgajatelje u cilju evaluacije i unapređenja

 

*Svibanj

5.

Sistematski -  sanitarno – higijenski nadzor i unapređivanje sanitarno – higijenskih uvjeta

 

Kontrola općeg stanja i održavanje čistoće, mikroklime, osobne higijene djece i radnika

Higijena rublja

Postupanje s otpadom

Higijena okoline

Sanitarno higijenski uvjeti u kuhinji

Zdravstveni voditelj

Zavod za javno zdr.

Sanitarna inspekcija

*Kontinuirano

*4 X god.

 

5.2 DDD

 

Škarda, Čazma

* Kontinuirano

* Po potrebi

 

Nabava sanitetskog materijala i sredstava za dezinfekciju

 

Zdravstveni voditelj

 

6.

Provođenje higijensko epidemioloških mjera

 

Stalno praćenje epidemiološke situacije u dječjem vrtiću i zajednici

 

Zdravstveni voditelj

Odgojitelji

Roditelji

Domovi zdravlja

* Kontinuirano

* Po potrebi

 

Poduzimanje mjera

 

 

Jutarnja trijaža i izdvajanje iz kolektiva

 

 

Sanitarni pregled radnika

 

7.

Zdravstveni odgoj odgajatelja, djece i roditelja

7.1 Zdravstveni odgoj kao sustavni dio individualnih i kolektivnih usvavršavanja

Zdravstveni voditelj

Odgojitelji

 

* Kontinuirano

* Po planu rada i održavanja roditeljskih sastanaka

 

7.2 Zdravstveni odgoj djece

 

 

7.3 Zdravstvena poduka roditelja – roditeljski sastanci edukativni letci

8.

Dokumentacija i evidencija

 

8.1. Evidencija o zdravstvenom stanju djece

 

Zdravstveni voditelj

 

Kontinuirano

 

 

8.2 Evidencija o procijepljenosti

 

 

8.3 Evidencija o pobolu

 

 

8.4 Evidencija o povredama

 

 

8.5 Evidencija kod epidemioloških indikacija

 

 

8.6 Evidencija o higijensko – sanitarnom nadzoru

 

 

8.7 Evidencija o sanitarnom pregledu radnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 PLAN RADA ZDRAVSTVENE VODITELJICE / MEDICINSKE SESTRE

Prema Programu zdravstvene zaštite djece higijene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar ivanić tijekom pedagoške godine 2015. / 2016., rad zdravstvene voditeljice provodit će vanjski suradnik više stručne spreme jednom tjedno 2 radna sata sa slijedećim obimom poslova:

 • Planiranje i programiranje zadaća zdravstvene zaštite djece predškolske dobi, te predlaganje mjera za sprečavanje zaraznih i drugih bolesti
 • Praćenje pravilne prehrane predškolskog djeteta
 • Provođenje i vođenje evidencije antropometrijskih mjerenja djece
 • Praćenje provođenja higijensko sanitarnih mjera (REVIZIJA HACCP –a)
 • Vođenje zdravstvene dokumentacije
 • Završno izvješće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. INTEGRACIJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I POSEBNIM ODGOJNIM POTREBAMA

 

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić, iako nema sve propisane materijalne i kadrovske uvjete za prihvat djece s teškoćama u razvoju i posebnim odgojnim potrebama, uključuje takvu djecu u svoj cjeloviti odgojno obrazovni rad.

 

Spektar zamijećenih teškoća se kreće od govorno – slušnih, preko vizualnih, kroničnih oboljenja do intelektualnih teškoća.

 

Djeca su uključena u redovne odgojne skupine. Programi tih odgojnih skupina su inkluzivno koncipirani, s ciljem da se u jednom odgojno obrazovnom programu s uspjehom okupe različita djeca.

 

I za djecu s teškoćama u razvoju i djecu s posebnim odgojnim potrebama primjenjuje se pristup individualiziranog odgojno obrazovnog rada, usmjerenog na dijete i to na način da se za djecu izrađuju individualizirani planovi usklađeni s preporukama vanjskih institucija, ukoliko ih roditelji s djecom pohađaju, ili se s obzirom na kronološku dob ili razvojni stadij djeteta planiraju aktivnosti koje mogu pozitivno djelovati na smjer djetetova razvoja.

 

Osim toga, djeca s teškoćama u razvoju i posebnim odgojnim potrebama obuhvaćena su individualnim rehabilitacijskim radom i izvan Vrtića. Kako bismo rehabilitacijski pristup u Vrtiću više pospješili i unaprijedili pristup odgojitelja u takvim integriranim skupinama, pokušat ćemo tražiti pomoć kroz honorarnu suradnju s dječjim ili razvojnim psihologom u ovoj pedagoškoj godini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. SURADNJA S RODITELJIMA

 

9.1 CILJ

Pomoć i potpora roditeljima u kontinuiranom procesu odgoja djece kao i uključivanje u kreiranje i realizaciju rada vrtića.

 

9.2 BITNE ZADAĆE

 • Uspostavljanje partnerskog odnosa sa roditeljima
 • Zajednička suodgovornost za odgoj djeteta
 • Stalna komunikacija sa roditeljima (individualni razgovori) u kojima roditelj dobije bolju sliku svega što se odnosi na njegovo dijete, bolje upoznaje funkcioniranje vrtića i uvjete u kojima boravi njegovo dijete
 • Kutić za roditelje opremiti na način da sadrži sva potrebita izvješća o postignućima djece, životu i radu skupine
 • Poraditi na razvoju novih medija komunikacije s roditeljima – internetska stranica
 • U suradnji s roditeljima organizirati krajem pedagoške godine proces samovrednovanja ustanove putem ispunjavanja anketa. U ovoj pedagoškoj godini motivirati roditelje u većem broju na sudjelovanje.

 

Oblici suradnje i planirani sadržaji u pedagoškoj godini 2018. / 2019.

 

 • Individualni inicijalni razgovori s roditeljima novoupisane djece
 • Roditeljski sastanci – upoznavanje roditelja s planom i programom rada
 • Komunikacijski roditeljski sastanci
 • Upoznavanje roditelja s posebnim programima i aktivnostima
 • Izleti s roditeljima
 • Kreativne radionice s djecom i roditeljima povod važnih datuma i događaja

 

Zajedničke aktivnosti roditelja i djece

 

 • Uključivanje roditelja u realizaciju programa u razdoblju prilagodbe
 • Aktivno ili pasivno sudioništvo u pojedinim segmentima odgojno – obrazovnog rada
 • Rad na projektima
 • Prikupljanje neoblikovanog materijala
 • Podupirati međusobnu suradnju roditelja, te njihovo aktivno sudioništvo na raznim vrtićkim događanjima tijekom pedagoške godine.

 

U „Centrima za roditelje“ mogu se naći razne korisne informacije vezane za rad odgojne skupine i za pojedino dijete:

 

Programsko informativni sadržaji

Određeni sadržaji iz orijentacijskih tjednih i dnevnih planova

Plakati, podsjetnici

Dječji radovi

Dječje izjave zvane „ISKRICE“

 

Roditelji mogu svojim sugestijama, komentarima i kritikama nadopunjavati i sami osmišljavati centar za roditelje, te tako odgojitelji mogu dobiti povratnu informaciju od njih.

Roditelji se mogu najaviti na individualne konzultacije kad god osjete potrebu za tim.

Ovu pedagošku godinu započet ćemo s aktivnim sudjelovanjem u skupini koji će po dogovoru biti u skupini, te aktivno sudjelovati u raznim aktivnostima. Nadamo se da će ovo postati praksa kako bismo roditeljima približili „život“ vrtića.

 

Ove ćemo godine u centralnom objektu ustanoviti i psiho pedagogijski centar u obliku panoa i police za materijale o raznim problematikama koje mogu interesirati roditelje, a tiču se djece, razvoja i boravka u vrtiću. Našle bi se tu obavijesti našeg vrtića, ali i flyeri i brošure drugih institucija i ustanova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. SURADNJA S USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA

 

Tablica 18. Oblici i planirana suradnja s vanjskim institucijama

 

ORGANIZACIJA

CILJEVI I ZADACI SURADNJE

 

NOSITELJ SURADNJE

VRIJEME PROVOĐENJA

 

Ministarstvo prosvjete i športa – Odjel za predškolski odjel

Agencija za odgoj i obrazovanje

 

 

Kontinuirana suradnja radi               unapređivanja njege, odgoja i zaštite djece predškolskog uzrasta

 

Praćenje i primjena zakonske regulative.

 

Što kvalitetnija primjena Nacionalnog (okvirnog) kurikuluma

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog

 

 • Zdravstveni voditelj

 

 • Odgojiteljice

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

 

Županijski ured za prosvjetu i šport

 

 

 

Kontinuirana suradnja u svezi rješavanja problematike financiranja ustanove provođenja zakonskih obveza

 

 • Ravnateljica

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Općina Kloštar Ivanić

 

 

 

Analiza materijalnog položaja ustanove.

 

Osiguravanje sredstava za investiciono održavanje i popravke

 

Financiranje predškolskog odgoja u svim segmentima

 

 • Ravnateljica

 

 • Osnivač Općina Kloštar Ivanić

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Odbor za kulturu općine Kloštar Ivanić

 

 

 

Obilježavanje i sudjelovanje u obilježavanju društvenih događaja na području općine.

 

Suradnja u ekološko – etnološkoj orijentaciji pri realizaciji vrtićkih projekata.

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Predsjednik odbora za kulturu

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Župni ured Kloštar Ivanić

 

Obilježavanje vjerskih blagadana, kako u Vrtiću, tako i izvan njega.

 

Suradnja u ekološko – etnološkoj orijentaciji pri realizaciji vrtićkih projekata.

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Župnik

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Osnovna škola „Braće Radić“

Kloštar Ivanić

 

Realizacija zajedničkih aktivnosti starije skupine s budućim učiteljima

 

Razmjena iskustava na relaciji učitelj – odgojitelj

 

Upoznavanje osnovne škole kao institucije budućeg odgojno obrazovnog rada s djecom

 

Suradnja sa stručnim timom osnovne škole prilikom testiranja školskih obveznika

 

 

 

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog

 

 • Školski pedagog

 

 • Učitelji osnovne škole

 

 • Odgojiteljice

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Knjižnica i čitaonica Kloštar Ivanić

 

 

Organizacija posjeta tijekom Mjeseca knjige

 

Sudjelovanje u organizaciji većih manifestacija

 

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog

 

 • Odgojiteljice

*tijekom cijele pedagoške godine

Centar za socijalnu skrb Ivanić Grad

 

 

Pravovremeno interveniranje u slučaju identifikacije negativnih promjena u djetetovoj obitelji

 

 

 

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Policijska postaja Ivanić Grad

 

 

Suradnja s kvartovskim policajcem radi održavanja sigurnosti vrtića.

 

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Dom zdravlja Ivanić Grad

 

 

 

 

 

 

 

Nastavak suradnje s epidemiološkom službom radi ostvarivanja higijenskog maksimuma nužnog za ispravan rad vrtića

 

Kod pojave sezonskih i zaraznih bolesti ostvariti bolju suradnju za prevenciju, edukaciju i liječenje istih

 

 

 

 • Ravnateljica
 • Zdravstvena voditeljica
 • Odgojiteljice
 • Drugi uposleni

 

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Mjesni odbori Općine Kloštar Ivanić

 

 

 

Suradnja pri realizaciji raznih aktivnosti koje organizira dječji vrtić

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Odgojiteljice

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Caritas Kloštar Ivanić

 

 

Zajednička druženja djece

Zajednički posjeti i kazališne predstave.

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Odgojiteljice
 • Voditelj Caritasa

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

Obiteljski radio Ivanić Grad

„Otok  Ivanić“ -

lokalne novine

Drugi mediji

 

Obavještavati javnost o aktivnostima, projektima i odgojno obrazovnom radu u dječjem vrtiću

 

Radijske obavijesti o važnijim događanjima u dječjem vrtiću

Ostvariti suradnju s medijima koji kroz svoj program promiču ekološke, etnološke vrijednosti

 

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Odgojiteljice

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Dječji vrtić Križ

Dječji vrtić Ivanić-Grad

 

 

Suradnja pri razmjeni iskustava, održavanje seminara

 

 • Ravnateljica
 • Pedagog
 • Odgojiteljice

 

 

 

*tijekom cijele pedagoške godine

 

Tablica 19. Popis važnih datuma za obilježavanje u odgojno obrazovnom radu od kojih

ćemo većinu na neki način obilježiti s obzirom na interes i dob djece

 

 

10. rujan – Hrvatski olimpijski dan

16. rujan – Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača

24. rujan – Svjetski dan školskog mlijeka

26. rujan – Svjetski dan oceana, mora, rijeka i jezera

1. listopad – Međunarodni dan glazbe

1. listopad – 31. listopad – Dani kruha

5. listopad – međunarodni dan djeteta

1. listopad – 7. listopad. – Dječji tjedan

12. listopad – Dan kruha

15. listopad – Svjetski dan pješačenja

16. listopad – svjetski dan hrane

20. listopad – Svjetski dan jabuke

28. listopad – Svjetski dan crtanog filma

1. studeni – Svi sveti

19. studeni – svjetski dan prevencije zlostavljanja djece

20. studeni – sveopći dječji dan

3. prosinac – Međunarodni dan osoba s invaliditetom

6. prosinac – Sveti Nikola

8. – 15. Prosinac – Tjedan solidarnosti

10. prosinac – Dan ljudskih prava

24. prosinac – Badnjak

25. prosinac – Božić

26. prosinac – Štefanje

1. siječanj – Nova godina

6. siječanj – Bogojavljanje Sveta tri kralja

2. veljače – Dan zaštite močvara

24. veljače – Fašnik (poklade)

25. veljače – Dan protiv nasilja u obrazovnim ustanovama „Dan ružičastih majica“

3. ožujak – Dan sunca

6. ožujak – Dan logopedije

20. ožujak – svjetski dan zaštite šuma, Međunarodni dan kazališta za djecu, Međunarodni dan sreće

21. ožujak – Dan šuma

27. ožujak – Dan akcije protiv prometa

1. travanj – Dan smijeha

2. travanj – Međunarodni dan dječje knjige

7. travanj – Svjetski dan zdravlja

10. travanj – Dan pješačenja u školu

21. travanj – Uskrs

22. travanj – Uskrsni ponedjeljak

22. travanj – Dan planeta Zemlje, Dan hrvatske knjige

26. travanj – Dan obnovljivih izvora energije

1. svibanj – Praznik rada

8. svibanj – Dan Crvenog križa

15. svibanj – Međunarodni dan obitelji, Dan akcije za klimu

22. svibanj – Dan biološke raznolikosti

27. svibanj – Međunarodni dan sporta

1. lipanj – Svjetski dan roditelja

4. lipanj – Tijelovo, Međunarodni dan nedužne djece žrtava rata

5. lipanj – Svjetski dan zaštite čovjekove okoline

12. lipanj – Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada

22. lipanj – Dan antifašističke borbe

24. lipanj – Dan općine Kloštar Ivanić

25. lipanj – Dan državnosti

16. srpanj – Dan stabla

30. srpanj – Međunarodni dan prijateljstva

28. srpanj – Dan zaštite prirode

5. kolovoz – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja

10. kolovoz  - Međunarodni dan darovite djece

13. kolovoz – Međunarodni dan ljevaka

15. kolovoz – Velika gospa

11. FINANCIRANJE PROGRAMA

Sredstva za financiranje programa osigurana su:

 

 • Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta u programu predškole i integraciji djece s teškoćama u razvoju i manjinama u redovan program
 • Proračunska sredstva Općine Kloštar Ivanić
 • Naplatom od roditelja-korisnika sukladno cijeni programa prema odluci Osnivača
 • Drugim sredstvima, Zakonom dopuštenih izvora
 • Donacijama

 

Predviđeni troškovi programa obuhvaćaju:

 

 • Redovito poslovanje vrtića
 • Nabavu i održavanje sredstava za rad
 • Održavanje čistoće prostora i opreme
 • Plaće zaposlenika
 • Naknadu radnicima za provođenje kraćih i posebnih programa
 • Naknadu troškova za individualno stručno usavršavanje
 • Drugi redoviti i izvanredni troškovi i za potrebe unapređivanje i provođenje programa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. IZVEDBENI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJICE

 

 

 

Lokacije :

 

*    centralni vrtić u ulici Naftapliska 23/a

*      područni vrtić Livada na Trgu svetog Ivana 1 (dvorište pučkog doma )

 

 

 

Broj odgojnih skupina :

 

 • u  redovnom programu                8 skupina
 • u  programu predškole              2 skupine

 

Broj djece :

 

u redovnom programu     155

u programu predškole        do 40

 

Broj radnika :

 

na neodređeno vrijeme   22

na određeno vrijeme        4,5

 

 

 

 

GODIŠNJE ZADUŽENJE SATI  RADA  :

 

Ukupna godišnja obaveza :   1992

Godišnji odmor :                      240 sati

Godišnje zaduženje :             1752

 

 

Radno vrijeme ravnatelja  iznosi 40 sati  tjedno i  to :

 

-    u ustanovi :                                                     30 sati

-  izvan ustanove  na poslovima stručnog usavršavanja i

drugim poslovima predviđenim planom :        10 sati

PODRUČJE RADA RAVNATELJA

 1. 1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE :

1.1. Ustroj i organizacija rada

1.2. Materijalni uvjeti rada

1.3. Financijsko poslovanje

 1. 2. ODGOJNO OBRAZOVNI  PROCES :

2.1. U odnosu na stručne suradnike

2.2. U odnosu na odgojitelje

2.3. U odnosu na roditelje

2.4. U odnosu  na dijete

2.5. Projekti

2.6. Valorizacija

 1. 3. STRUČNO USAVRŠAVANJE

 1. 4. DRUŠTVENA SREDINA

 

 

 

 

BITNE ZADAĆE

 

 

Unapređenje kvalitete života djece i odraslih prema suvremenim spoznajama teorije i napredne prakse predškolskog odgoja kroz :

 

-          primjenu temeljnih načela nacionalnog programa za ljudska prava

-          doprinos vlastitim  radom  brizi za mlade naraštaje Općine i šire zajednice

-          kontinuiranu brigu o dječjim potrebama, zdravlju, kvalitetnoj prehrani, odmoru

-          učiniti Vrtić mjestom kreativnog i stručno kompetentnog djelovanja

-          pripremu svih potrebnih aktivnosti za obilježavanje Dana Vrtića, kao i izradbu prigodnog časopisa „Proljeće“ za što je potrebno osigurati donacije i financijska sredstva

GODIŠNJI ORJENTACIJSKI PLAN RADA

PODRUČJE     RADA

Planirani sati

Realizacija

1.Planiranje i programiranje

700

700

2.Odgojno obrazovni proces

644

644

3.Stručno usavršavanje

140

140

4.Društvena sredina

268

268

UKUPNO SATI :

1752

1752

IZVEDBENI PLAN RADA RAVNATELJA

PODRUČJE RADA

POSLOVI I ZADAĆE

SUDIONICI

VRIJEME

SATI

 

1.PLANIRANJE I PROGRAMIRANJ.

1.1.   Ustroj i organizacija rada

 

1.1.

- Izrada Godišnjeg plana Vrtića

- Izrada operativnog plana rada   ravnatelja

- Organizacija radnog vremena u skladu s potrebama roditelja

- Prijedlog organizacije dnevnih aktivnosti u svim procesima rada

- Pravovremeno racionalno i efikasno rješavanje kadrovske organizacije u svim procesima rada

-Organizacija godišnjih odmora svih radnika uz osiguranje dobre ljetne organizacije po potrebi roditelja

- Praćenje iskorištenosti radnog vremena i satnice odgojitelja

- Kontinuirano praćenje iskorištenosti kapaciteta u odgojnim skupinama ,upisi djece tijekom godine , sa dogradnjom ustrojavanje novih skupina ,

- Organizacija programa predškole u Općini Kloštar Ivanić

- Sudjelovanje u organizaciji kraćih programa u Vrtiću

- Organizacija,priprema i prijem djece za iduću ped.godinu

 

- Priprema i sudjelovanje u plenarnim roditeljskim sastancima

- Raspored djece po odgojnim skupinama

- Raspored odgojitelja po objektima i skupinama – radni odnosi

- Kontinuirano praćenje izvršavanja radnih obaveza svih radnika u svim procesima rada

 

 

-Ravn.,str.sur.

-Ravnatelj

 

-Ravn.,str.sur.

 

-Ravn.,str.sur., voditelji

-Ravnatelj

 

 

-Rvnatelj

 

 

-Ravn.,str.sur.,

voditelji

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj,

pedagog

-Ravnatelj,

pedagog, vanjski sur.

-Ravnatelj i str. suradnici

-Ravnatelj i str. suradnici

-Ravnatelj i str. suradnici

-Ravnatelj

 

 

 

-Rujan

-Rujan

 

-Rujan

 

-Rujan kontinuirano-Tijekom god.

 

-Travanj i      svibanj

 

-Tijekom god.

-Tijekom god.

 

-Rujan,

listopad

-Rujan,

listopad

-Svibanj

 

 

-Svibanj,  lipanj

-Lipanj

 

-Srpanj

 

-Tijekom godine

 

UKUPNO 1.1. :

 

 

 

350

PODRUČJE RADA

POSLOVI I ZADAĆE

SUDIONICI

VRIJEME

SATI

1.2.Materijalni uvjeti rada

1.3.Financijsko poslovanje

1.2.

-Sudjelovanje u svim segmentima dogradnje ,sanacije postojećih prostorija te davanje sugestija osnivaču Općini Kloštar Ivanić

-U suradnji sa izvođačima pregledati sve instalacije kod dogradnje i sanacije objekta

_Prema zahtjevu izvršiti sve tehničke preglede prije ulaska djece u obnovljeni dio ustanove te u novi dio ustanove za završetkom radova 2018 .

-U suradnji sa Institutom za sigurnost provjera  svih instalacija te praćenje izrade sigurnosnih uvjeta rada

 

 

- Inicirati izvedbu plana i analize protupožarne zaštite sa svim djelatnicima - vježba

- Inicirati održavanje i obogaćivanje igrališta

- Redovno tekuće održavanje objekata i opreme

1.3.

- Kreiranje financijskog plana Vrtića te kontinuirano praćenje financijske situacije

- Kontrola uplate roditelja

 

- Praćenje potrošnje u nabavi živežnih namirnica i sredstava za čišćenje i dezinfekciju

 

- Kontinuirana suradnja sa Upravnim odjelom Općine u ostvarivanju organizacijskih,programskih i financijskih potreba Vrtića

 

- Izvršiti jednostavnu nabavu-  – Ishođenje donacija za ostvarivanje potreba djece kao i za izdavanje vrtićkog časopisa „Proljeće“

 

 

-Ravnatelj,

vanjski surad.

-načelnik Općine Kloštar Ivanić,

Po potrebi suradnja s MZO te sanitarnim i ostalim inspekcijama.

 

 

-Ravnatelj,

 

-Ravnatelj,

voditelj račun.

 

 

 

-Ravnatelj,

,izv.rad

-djelatnici

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj,

Načelnik

 

Upravni odjel

-Ravnatelj,

tajnik

 

-Ravnatelj,

vanski sur.

 

-Ravnatelj,

 

 

-Ravnatelj,

 

-Ravnatelj

 

-Voditelj računovodstva

ravnatelj

-Ravnatelj

-Ravnatelj,

zdravst.vodit.

-Ravnatelj,

načelnik,

voditelj račun.

 

-Tijekom god.

 

 

 

-Tijekom god.

 

 

-Ožujak

 

-Veljača

 

 

-Rujan ; velača 2018 .

 

 

-ravnatelj ;

-Vatrogasna zajednica

 

 

-tokom godine

 

 

 

-Tijekom god.

-Siječanj

 

 

-Tijekom god.

-Tijekom god.

 

 

-Tijekom god.

 

-Tijekom god.

 

 

-Tijekom god.

UKUPNO 1.2.-1.3.:

350

PODRUČJE RADA

POSLOVI I ZADAĆE

SUDIONICI

VRIJEME

SATI

2.ODGOJNO OBRAZOVNI PROCES

2.1. U odnosu  na stručne suradnike

2.2.U odnosu  na odgojitelje

2.3.U  odnosu  na roditelje

2.4.U odnosu  na dijete

2.1.

-Pripreme za provođenje odgojno obrazovnog procesa kroz sjednice Stručnog tima /ST/

-Dogovor po bitnim zadaćama pojedinačno svaki član ST u svom području i zajedničke zadaće ST

-Redovno sazivanje sjednica u cilju dogovora,podjele zadaća i tjedne valorizacije rada u odnosu na dijete,odgojitelja,roditelja,područje rada ili projekt

-Priprema,podjela uloga i pojedinačnih zadaća u obilježavanju Dana vrtića

-Sudjelovanje u organiziranju i održavanju Stručnih aktiva

2.2.

-Kontinuirano dogovaranje o organizaciji rada na objektima i potrebnim zamjenama za odsutne odgojitelje

-Točno i pravovremeno informiranje o događajima i potrebama pojedinog djeteta,roditelja,skupine,objekta

-Organizacija odgojiteljskih vijeća,seminara,aktiva,radionica

-Pračenje sudjelovanja odgojitelja na istim

2.3.

-Pomoć odgojiteljima u suradnji s roditeljima

-Razgovor s roditeljima na njihov zahtjev

-Prisustvovanje i aktivno učešće na roditeljskim sastancima odgojnih skupina

-Priprema i učešće u plenarnim roditeljskim sastancima

-Poticanje na uključivanje roditelja u odgojno obrazovni proces i u sva zbivanja u Vrtiću

2.4.

-Podrška odgojitelju i roditelju u odgoju djeteta i izboru programa

-Redoviti obilazak svih odgojnih skupina

-Kontinuirana briga o dječjim potrebama: zdravlju,prehrani i individualizaciji dnevnog  ritna

- Kontinuirana briga o primjeni i zaštiti temeljnih načela nacionalnog programa o zaštiti prava djeteta

-Stručni tim

 

 

-Ravnatelj, stručni suradnici

-Ravnatelj,  stručni suradnici

 

 

-Ravnatelj,  stručni suradnici

 

 

-Ravnatelj,   odgojitelji

 

 

-Odgojitelji

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj,    stručni sur.

-Ravnatelj,   roditelji

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj,   stručni sur.

 

-Ravnatelj,   stručni sur.

-Tjedno

 

 

-Tjedno

 

 

-Tjedno

 

 

 

 

-Veljača,

ožujak

-Prema planu

 

-Kontinuir.  tijekom god.

 

 

-Kontinuir.  tijekom god.

 

-Prema planu

-Kontinuir.   tijekom god.

 

-Kontinuir.  tijekom god.

-Po potrebi

 

-Prema planu odgojitelja i str. suradnika

 

- Lipanj

 

-Kontinuir.  tijekom god.

 

 

-Kontinuir.   tijekom god.

-Tjedno

 

-Kontinuir.  tijekom god.

 

-Kontinuir.   tijekom god.

 

UKUPNO 2.1.-2.4.:

 

350

PODRUČJE RADA

POSLOVI  I  ZADAĆE

SUDIONICI

VRIJEME

SATI

2.5.Projekti

2.6.Valorizacija

2.5.

-Poticati,dati podršku i osigurati organizacijske i matrijalne uvjete rada za izvođenje pojedinih projekata

-Uključivati se u timski rad na organizaciji i izvedbi programa i drugih aktivnosti za obilježavanje Dana Vrtića 21. ožujka

-Podupirati i pratiti posebne programe i projekte/adaptacija,priprema za školu/

-Sudjelovanje u raspoređivanju u odgojne skupine i pomoć u izvođenju programa s djecom s posebnim potrbama integriranom u redovni program

 

2.6.

-Tjedna,mjesečna i godišnja valorizacija rada pojedinih procesa rada i ustanove u cjelini

-Procjena rada po objektima,odgojnim skupinama,pojedinim procesima rada i rada pojedinca i njihov utjecaj na ukupan rad Vrtića

 

-Tjedna,mjesećna i godišnja valorizacija vlastitog rada

 

 

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj,    stručni suradnici i ostali zaposl.

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj,   stručni suradnici

 

 

 

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj

 

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

-Kontinuir. tijekom god.

 

-Veljača,

ožujak

 

 

-Kontinuir.  tijekom god.

-Kontinuir. tijekom god.

 

 

 

 

 

-Tjedno,     mjesečno,   godišnje

-Kontinuir.  tijekom god.

 

-Po potrebi

 

-Tjedno,    mjesečno,  godišnje

UKUPNO 2.5-2.6.:

150

3.STRUČNO USAVRŠAVANJE

3.

-Sudjelovanje na svim oblicima stručnog usavršavanja prema Katalogu stručnih skupova Ministarstva prosvjete i športa

-Osigurati odgojnim djelatnicima i stručnim suradnicima da se kontinuiraano stručno usavršavaju u i van Vrtića

 

 

 

 

-Pratiti izlazak i redovito vršiti  nabavu nove stručne literature

-Individualno se usavršavati kroz čitanje stručne literature i periodike,te na isto poticati odgojitelje i stručne suradnike

 

-Ravnatelj

 

 

 

-Ravnatelj

 

 

 

-Ravnatelj

 

 

-Ravnatelj

 

-Ravnatelj

-Kontinuir. tijekom god.

 

-Kontinuir.  tijekom god.

 

-Kontinuir.

 

 

-Kontinuir. tijekom god.

 

UKUPNO 3. :

284

PODRUČJE RADA

POSLOVI  I  ZADAĆE

SUDIONICI

VRIJEME

SATI

4. SURADNJA S    DRUŠTVENOM   SREDINOM

4.

-Suradnja sa stručnim ustanovama :

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Agencija za odgoj  i obrazovanje,

Općina Kloštar Ivanić, Županijski ured za društvene djelatnosti Ivanić Grad

Učiteljski fakultet,

Predškolske ustanove u RH i dr.

-Suradnja s društvenim činbenicima u cilju obogačivanja odgojno obrazovnog rada :

Pučko učilište,, Knjižnica,

Osnovne škole,Policija i dr.

-Sudjelovanje u pripremi sjednica i provođenje odluka Upravnog vijeća Vrtića

 

 

 

 

 

-Ravnatelj i predstavnici navedenih ustanova

 

 

 

 

 

-Ravnatelj i suradnici

 

 

 

 

-Ravnatelj i   Upravno vijeće Vrtića

-Kontinuir.  tijekom godine

 

 

 

 

 

 

-Kontinuir.   tijekom godine

 

 

 

-Kontinuir.  tijekom godine

UKUPNO 4. :

 

268

GOD. SATI RADA:

 

1752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1 PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA

 

Organizacija rada pedagoga

 

Lokacije: Naftaplinska bb – centralni objekt

Trg Svetog Ivana 1 – područni objekt

 

 • Broj odgojnih skupina: 8 skupina redovnog programa
 • 2 skupine predškole

 

 

Broj djece: 155 u redovnom programu

do 40 u  programu predškole

 

Zaduženje sati radnika na poslovima pedagoga u vrtiću za drugu polovicu pedagoške 2018./ 2019. godine u kvoti od punog radnog vremena iznosi:

 

GODIŠNJE ZADUŽENJE SATI  RADA:

 

Ukupna godišnja obaveza :   2008 sati

Godišnji odmor :                      240 sati

Godišnje zaduženje :             1768 sati

 

Radno vrijeme pedagoga iznosi 40 sati tjedno i to:

 

35 sati u ustanovi

5 sati izvan ustanove (na poslovima stručnog usavršavanja i drugim poslovima predviđenim planom)

 

ORIJENTACIJSKI RASPORED RADA

 

1. Rad s djecom                                        356  sati

2. Rad s roditeljima                                  376  sati

3. Rad s odgojiteljima                             1132 sati

4. Suardnja s društvenom sredinom          80  sati

5. Rad u stručnom timu                             80  sati

 

Bitne zadaće plana i programa rada pedagoga

 

 • Prepoznavanje i zadovoljenje primarnih dječjih potreba
  • dnevni odmor,
  • prehrana.
  • boravak

 

 • Podržavanje i stimulacija općeg razvoja djeteta u skladu s Nacionalnim programom odgoja i obrazovanja za ljudska prava

 

 

 • Primjena situacijskog pristupa u odgojno – obrazovnom radu,
  • oblikovanje stimulativne sredine za razvoj djece
  • potrebe djeteta postaviti kao ishodište kurikuluma, osnovom interakcije i stimulacije rasta i razvoja djeteta.

 

 • Partnerstvo vrtića, doma i škole u pripremi djeteta za polazak u školu
  • opće i specifične aktivnosti u godini pred polazak djeteta u školu,
  • partnerstvo s roditeljima u pripremama djeteta u školu.

Tablica 21: U odnosu na djecu

 

Rb.

Područje rada / Zadaci

Sati

Mjeseci

1.

 

Praćenje i zadovoljenje djetetovih potreba.

Primijeniti i koristiti u radu protokole Agencije i protokole vrtića o praćenju adaptacije.

Timski pristup u radu (ravnateljica, odgojiteljice, zdravstvena voditeljica i pedagog).

56

Tijekom pedagoške godine

 

2.

 

Praćenje načina i uvjeta ostvarivanja dječjih prava u vrtiću.

Pozornost slobode u odlučivanju.

Prihavaćanje odgovornosti.

Timski pristup (odgojiteljice, pedagog)

40

Tijekom pedagoške godine

 

3.

 

Praćenje i uvid u aktivnosti djeteta u nekim dijelovima dana i tjedna, ali i prostora (s obzirom na prostor u kojem boravi mješovita skupina).

Pratiti jutarnje i poslijepodnevne aktivnosti.

Pozornost na aktivnostima u vrijeme dnevnog odmora.

Praćenje ostvarivanja aktivnosti za djecu koja ne spavaju.

30

Tijekom pedagoške godine

 

4.

 

Uvid u tjelesne aktivnosti djeteta u nekim dijelovima dana, tjedna te u određenim prostorima (mješovita skupina, srednja i starija skupina s asfaltnim igralištem).

Jutarnja tjelovježba.

Aktivnosti s djecom u vrijeme boravka na zraku.

Timski pristup (odgojiteljice, zdravstvena voditeljica, pedagog).

30

Tijekom pedagoške godine

 

5.

 

Praćenje igara i aktivnosti vezanih uz:

 • djetetove doživljaje o samom sebi,
 • samoodgovornosti vezane uz brigu o sebi,
 • vlastite postupke djece u komunikaciji s drugom djecom, a opet vezane uz samopouzdanje, odgovornosti i samostalnosti

(starije odgojne skupine i priprema djece za školu)

120

Tijekom pedagoške godine

 

6.

 

Praćenje i uvid u aktivnosti i igre u koima se djeca usmjeravaju na pozitivno kontrolirano ponašanje

(starije odgojne skupine, prevencija rizičnog ponašanja)

Individualni rad s pojedinom djecom.

60

Tijekom pedagoške godine

 

7.

 

Praćenje djetetova ponašanja tijekom njegove interakcije s drugom djecom i odraslim sudionicima odgojno – obrazovnog procesa.

(grupna dinamika)

Individualni rad po potrebi.

40

Tijekom pedagoške godine

 

8.

 

Sudjelovanje u nabavi materijalnih sredstava nužnih za zadovoljenje djetetovih aktualnih, ali i trajnijih potreba.

(didakatički materijali potrebni za određenu dobnu skupinu, literatura (slikovnice)).

 

20

Tijekom pedagoške godine

 

Ukupno sati:

 

 

 

1132

 

 

Tablica 22: U odnosu na roditelje

1.

 

Individualna suradnja s roditeljima koja je potaknuta s njihove strane, prijedlozi i primijedbe u odnosu na program realizacije.

 

60

Tijekom pedagoške godine

 

2.

 

Sudjelovanje na roditeljskim sastancima odgojnih skupina kada to problemska situacija zatraži kao i sudjelovanje i informiranje roditelja na roditeljskom sastanku novoprimljene djece.

 

60

3.

 

Uključivanje roditelja u kreirenje i realizaciju dijela dijela programa u radu s djecom putem prijedloga, sugestija kao i planiranog sandučića povjerenja.

 

16

4.

 

Obavještavanje roditelja o događanjima dječjem vrtiću, ostvarivanju suradnje, prezentiranju problematike i sl. putem plakata, flyera ...

 

100

5.

 

Organizacija evaluativnih procesa koji bi pokazali razinu zadovoljstva uslugom dječjeg vrtića kod roditelja putem anketnih upitnika i sl.

 

40

6.

Priprema i sudjelovanje u inicijalnim razgovorima s roditeljima novoupisanje djece.

80

Ukupno sati:

376

Tablica 23: u odnosu na odgajatelje

1.

Sudjelovanje u odgojno – obrazovnom procesu praćenjem ostvarivanja planova i programa odgojno – obrazovnog rada.

160

Tijekom pedagoške godine

 

2.

Organizirati za za odgajatelje mogućnost samoprocjene kroz anketne upitnike, individualne razgovore…

100

3.

Osmisliti, organizirati i sudjelovati u stručnim aktivima na razini ustanove na teme:

Komunikacija

Komunikacija s roditeljima

Samoprocjena rada i djelovanja

160

4.

Sudjelovanje, te izrada planova i programa za zajednička događanja, izlete, posjete i predstave.

Suradnja s putničkim agencijama, dječjim kazalištima…

120

5.

Praćenje interesa odgojitelja i pomaganje pri stvaranju novih materijalnih uvjeta za rad.

140

6.

Organizacija radionica za odgojitelje s temama koje po njihovu mišljenju i potrebi trebaju biti prezentirane na ovakav način.

140

7.

Sudjelovanje i pomoć u individualnom stručnom usavršavanju.

140

8.

Nabava nove stručne literature.

52

9.

Pomoć odgojiteljima  u funkcionalnom dokumentiranju događaja i stvaralaštva u odgojnoj skupini.

120

Ukupno sati:

1132

Tablica 24: u odnosu na društvenu sredinu

1.

Suradnja s dječjim vrtićima u Ivanić-Gradu i Križu.

12

Tijekom pedagoške godine

 

2.

Suradnja s osnovnom školom „Stjepan Radić“ u Kloštar Ivaniću.

12

3.

Suradnja s Učiteljskom akademijom u Zagrebu i Petrinji.

8

4.

Suradnja s općinom Kloštar Ivanić.

20

5.

Suradnja s Gradskim društvom Crvenog Križa Ivanić-Grad, područna služba Kloštar Ivanić.

8

6.

Suradnja s drugim ustanovama koje se bave kulturno – prosvjetnim radom.

Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad.

Dječja knjižnica i čitaonica Ivanić-Grad.

Amatersko kazalište Križ.

KUD Kloštar Ivanić

Otok Ivanich

20

Ukupno sati:

80

 

Tablica 25: U odnosu na stručni tim i ravnateljicu

1.

Zajednički rad na definiranju primarnih zadaća rada vrtića i razradi plana i programa.

48

Tijekom pedagoške godine

 

2.

Organizacija i suradnja u organizaciji obilježavanja važnih datuma za vrtić.

12

3.

Razmjena iskustava i znanja, stručna pomoć i podrška među članovima razvojne djelatnosti.

12

4.

Suradnja i pomoć pri prezentaciji tema i koje su vezane uz rad vrtića roditeljima i društvenoj okolini.

8

Ukupno sati:

80

 

12.2 PROGRAM RADA ZDRAVSTVENE VODITELJICE

 

 

U svom planu rada za pedagošku godinu 2018. / 2019.  razrađuje se plan organizacije njege, brige za tjelesni razvoj i zdravlje djece. Plan razrađuje nekoliko osnovnih područja rada; zadaci i poslovi, nositelji i suradnici, metode i postupci.

Zadaci kojima ćemo se ove godine posvetiti su:

 • Vođenje zdravstvene dokumentacije
 • Pravilna prehrana predškolskog djeteta, praćenje - kvalitativno i kvantitativno,
 • Kontinuirano praćenje provođenja higijensko-sanitarnih mjera- praćenje HACCAP sustava.

 

Tablica 26: Realizacija programa njege, odgoja i zaštite djece te praćenje njihova stanja

 

PODRUČJE

RADA

ZADACI I

POSLOVI

NOSITELJI  I

SURADNICI

PLANIRANO

1.Priprema za realizaciju programa ustanove

 

1.Izrada operativnog plana zdravstvene voditeljice

 

-ravnateljica

-bacc. sestrinstva

 

2.Realizacija programskih zadataka njege, odgoja i zaštite djecete praćenje njihovog stanja

 

 

1.Sudjelovanje na roditeljskim sastancima –individualni razgovori

 

2.Sudjelovanje u osiguranju materijalnih i organizacijskih uvjeta za odvijanje njege odgoja i zaštite djece

 

3.Sudjelovanje u nabavi i dopuni sredstava za prvu pomoć, dezinfekciju i zaštitu zdravlja

 

4.Rad na osiguravanju i unaprjeđivanju higijenskih uvjeta ustanove:

 

-nadzor nad sanitarno higijenskim uvjetima u

objektima: Centralni objekt Proljeće i Područni objekt Livada

 

-nadzor nad sanitarno higijenskim stanjem prostora za čuvanje i pripremu hrane;objekt i: Centralni objekt Proljeće i Područni objekt Livada

 

5.Procjena psihofizičkog razvoja i zdravlja djece,te provođenje preventivne zdravstvene zaštite.

 

-antropometrijska mjerenja u svim skupinama,te praćenje stanja uhranjenosti(izračuni relativne težine i percentila 1x godišnje)

 

-praćenje izostanaka djece, epidemiološke situacije te u vezi s tim poduzimanje odgovarajućih mjera

 

-poticati pravodobno i primjereno zadovoljavanje potreba djece za; napit-

kom, hranom, kretanjem    i odmorom.

 

6.Unapređivanje pravilne  prehrane djece

-sudjelovanje u izradi mjesečnih jelovnika prema postojećim normativima i novim preporukama,

 

-kontrola i uvođenje što kvalitetnijih namirnica u prehranu.

 

 

-ravnateljica

-bacc. sestrinstva

-odgajatelji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-bacc.sestrinstva

-odgojitelji

-liječnici pedijatrijskih ordinacija

-liječnica HES-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ravnateljica

-bacc.sestrinstva

-kuhari

-odgojitelji

 

-kontinuirano i prema potrebi tijekom cijele pedagoške godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Permanentno stručno usavršavanje zdravstvene voditeljice

 

1.Uključivanje u sve oblike stručnog usavršavanja u ustanovi,te izvan koji će biti dostupni(predavanja, aktivi, seminari…)

 

2.Stalno praćenje i proučavanje stručne literature s područja zdravstvene zaštite, prehrane,odgoja i dr.

 

-ravnatelj

-bacc.sestrinstva

-kontinuirano i prema potrebi tijekom cijele pedagoške godine

 

4.Vođenje zdravstvene dokumentacije

 

1.Vođenje evidencije-obvezne zdravstvene dokumentacije

 

-karton za svako dijete

 

-evidencija procijepljenosti

 

-evidencija pobola

 

-evidencija povreda

 

-evidencija antropometrijskih mjerenja

 

-evidencija o periodičnim zdravstvenim pregledima zaposlenika

 

-evidencija tečaja provedenog higijenskog minimuma

 

-vođenje osobne dokumentacije zdravstvene voditeljice

 

.bacc.sestrinstva

-kontinuirano i prema potrebi tijekom cijele pedagoške godine

 

5.Valorizacija ostvarenih programa

 

1.Godišnja analiza zdravstvenog stanja djece

 

2.Sudjelovanje u izradi godišnjeg izvješća ustanove

 

3.Izvješće o realizaciji plana i programa zdravstvene voditeljice.

 

bacc.sestrinstva

-lipanj 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan sastavili:

 

Grozdana Jakovljević, ravnateljica

Zoran Buhač, pedagog

Renata Mucha, zdravstvena voditeljica

Morena Sadiković i Katarina Bilandžić, rano učenje stranog jezika

Romana Kesegić, poseban dramsko-scenski program

Minja Jelić, eko-koordinator

Odgajateljice dječjeg vrtića