Obveze roditelja

Dužnosti roditelja

Roditelji imaju svoja prava, ali prava proizlaze iz obveza koje u odnosu na dječji vrtić valja ispuniti.

Roditelji imaju obvezu: