Ocjena: / 4
LošeOdlično 

 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić temeljem članka 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić donijelo je na  25. sjednici održanoj­­­­­­­­­­­­­­­­­   23 . ožujka  2017. god.

 

NATJEČAJ

za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić

za pedagošku godinu 2017. / 2018. u trajanju od 15 dana

 

Prijave za upis se mogu podnijeti za slijedeće programe:

 

  • Cjelodnevni primarni 10-satni program ranog odgoja, obrazovanja, njege i skrbi  predškolske djece
  • Kraći programi unutar cjelodnevnog 10-satnog programa za djecu stariju od 5 godina (posebno se naplaćuju)
  • Program predškole (zakonski obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u školu koja će do 31. ožujka  2018. napuniti šest godina života)

 

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta može se podići u Dječjem vrtiću Proljeće radnim danom (ponedjeljak – petak)  ili preuzeti s www.djecjivrtic-proljece.hr. Na istoj adresi se može pronaći i Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić.

 

Zahtjevi za upis zaprimati će se od 2. svibnja  2017. do 16. svibnja 2017. godine* u tajništvu dječjeg vrtića od ponedjeljka do petka između 07:00 do 15:00 sati.

 

  1. Osnovna dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev za upis:

 

1)            Adresiranu poštansku omotnicu (s adresom djeteta ili roditelja s poštanskom markom)

2)            Rodni list djeteta (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja)

3)            Potvrdu o prebivalištu djeteta (može i fotokopija, izdaje MUP, bez obzira na datum izdavanja)

4)            Fotokopija zdravstvene iskaznice djeteta

5)            Fotokopija iskaznice imunizacije djeteta (knjižica cijepljenja)

6)            Fotokopija osobnih iskaznica oba roditelja

7)            Potvrda o zaposlenosti roditelja**

8)            Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu**/***

 

  1. Na sve prikupljene osobne podatke bit će primjenjene odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka u ustanovama.

 

  1. Rezultati upisa bit će objavljeni do i zaključno s 30. svibnja 2017. godine:

v   na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Proljeće

v   slanjem Rješenja poštom na adresu predavatelja zahtjeva

 

6.      Na Rezultate upisa, kada budu objavljeni, nezadovoljni će roditelji moći uložiti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić u roku od 15 dana nakon objave rezultata.

 

KLASA: 601-02/17-03-21

URBROJ: 238-14/78-17-02                                                                              Predsjednik Upravnog vijeća:

U Kloštru Ivaniću, 13. travnja 2017.g.                                                                 Nenad Kukec

 

 

*temeljem Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) dječji vrtić ima obvezu izdati pisano rješenje predavatelju zahtjeva za upis unutar 30 dana od datuma podnošenja zahtjeva; iz tog razloga rok za prijave skraćen je na petnaest dana.

**Roditelji koji se prijavljuju na natječaj za program predškole trebaju dostaviti dokumentaciju od 1) do 6)

***Dokazi prema članku 8. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić uključuju: Rješenje o invaliditetu, Potvrda o statusu branitelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć, Potvrda o kategorizaciji djeteta s teškoćama u razvoju, Liječnička potvrda o težoj bolesti u obitelji, Pravomoćna presuda o razvodu braka za razvedene roditelje (samohrani roditelji), Potvrda o statusu redovnog studenta, Dokaz o zaposlenosti na OPG-u, Dokaz o udomiteljstvu djeteta, Dokaz o broju malodobne djece u obitelji koji je troje ili prelazi troje djece ...