Ocjena: / 4
LošeOdlično 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić temeljem članka 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić donijelo je na  4. sjednici održanoj­­­­­­­­­­­­­­­­­   7.  ožujka  2018. god.

 

NATJEČAJ

za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić

za pedagošku godinu 2018. / 2019. u trajanju od 30 dana

 

Prijave za upis se mogu podnijeti za slijedeće programe:

 

  • Cjelodnevni primarni 10-satni program ranog odgoja i obrazovanja predškolske djece
  • Kraći programi unutar 10-satnog programa za djecu od 5 godina i nadalje (posebno se naplaćuju)
  • Program predškole (zakonski obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u školu koja će do 31. ožujka  2019. napuniti šest godina života)

 

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta može se podići u Dječjem vrtiću Proljeće radnim danom (ponedjeljak – petak)  ili preuzeti s www.djecjivrtic-proljece.hr. Na istoj adresi se može pronaći i Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić.

 

Zahtjevi za upis zaprimati će se od 16. travnja 2018. do 17. svibnja 2018. godine* u tajništvu dječjeg vrtića koje se nalazi u Pučkom Domu Kloštar Ivanić (I. kat, soba Vatrogasne zajednice Općine Kloštar Ivanić) od ponedjeljka do petka između 07:00 do 15:00 sati.

 

  1. 1. Osnovna dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev za upis:

 

1)            Rodni list djeteta (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja)

2)            Potvrdu o prebivalištu djeteta (može i fotokopija, izdaje MUP, bez obzira na datum izdavanja)

3)            Fotokopija zdravstvene iskaznice djeteta

4)            Fotokopija iskaznice imunizacije djeteta (knjižica cijepljenja)

5)            Fotokopija osobnih iskaznica oba roditelja**

6)            Potvrda o zaposlenosti roditelja

7)            Potvrda o radnom vremenu roditelja

8)            Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu***

 

  1. 2. Na sve prikupljene osobne podatke bit će primjenjene odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka u ustanovama tako da će svakom zahtjevu biti dodijeljena šifra pod kojom će se voditi pri objavama u javnosti prema Rješenju o zaštiti privatnosti djece u vrtićima AZOP-a (KLASA: UP/I-041-02/15-01/137, URBROJ: 567-2/12-16-01)

 

  1. 3. Rezultati upisa bit će objavljeni do te zaključno s 1. lipnjem 2018. godine:

v   na oglasnim pločama i na internetskim stranicama Dječjeg vrtića Proljeće

v   slanjem Rješenja poštom na adresu predavatelja zahtjeva

 

3.      Na Rezultate upisa, kada budu objavljeni, nezadovoljni će roditelji moći uložiti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić u roku od 15 dana nakon objave rezultata.

4. Svi prijavljeni koji su bili na Listi čekanja zaključno s datumom 9. travnja 2018. su primljeni i ne moraju se prijavljivati te njihova imena neće biti objavljena na rezultatima upisa.

 

KLASA: 601-02/18-04-32

URBROJ:238-14/78-04-32                                                                            Predsjednik Upravnog vijeća:

U Kloštru Ivaniću, ­­­­­ 13. travnja  2018.g.                                                             Nenad Kukec

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

*temeljem Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) dječji vrtić ima obvezu izdati pisano rješenje predavatelju zahtjeva za upis unutar 45 dana od datuma podnošenja zahtjeva.

**Roditelji koji se prijavljuju na natječaj za program predškole trebaju dostaviti dokumentaciju od 1) do 5)

***Dokazi prema članku 8. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić uključuju: Rješenje o invaliditetu, Potvrda o statusu branitelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć, Potvrda o kategorizaciji djeteta s teškoćama u razvoju, Liječnička potvrda o težoj bolesti u obitelji, Pravomoćna presuda o razvodu braka za razvedene roditelje (samohrani roditelji), Potvrda o statusu redovnog studenta, Dokaz o zaposlenosti na OPG-u, Dokaz o udomiteljstvu djeteta, Dokaz o broju malodobne djece u obitelji koji je troje ili prelazi troje djece ...