ANKETA ZA RANO UČENJE STRANOG JEZIKA

Poštovani roditelji,

u tijeku su naše pripreme za uvođenje ranog učenja stranog jezika (engleskog) u

vlastitoj organizaciji. Pritom bismo kraći program ranog učenja koji sada vodi POU Ivanić-Grad organizirali mi s dobivenom verifikacijom za rad, a jednako tako radimo na pripremama za uvođenje cjelodnevne skupine koja bi imala program na stranom jeziku. Ovdje nam treba Vaša pomoć, bez obzira na starost djeteta kako bismo znali da stvarni interes za ovakvu inicijativu u našem i Vašem vrtiću postoji.

Što se tiče plaćanja, cijena za kraći program (dva školska sata tjedno) bi bila u skladu s onom koju polaznici danas plaćaju (cca 130 kn/mjesečno) dok bi se cijena cjelodnevnog boravka u skupini sa stranim jezikom formirala ubrajajajući sve troškove i bila viša do nekih 200 kn/mjesečno od današnje cijene redovnog cjelodnevnog programa (cca 810 kn/mjesečno) što je na kraju odluka Osnivača.

Od Vas tražimo da nam ispunjavanjem ove kratke ankete date točne smjernice za daljnu organizaciju; anketu ćete dobiti od svojih odgajateljica, a ukoliko je ne dobijete, isprintajte ovu i predajte je odgajateljicama.

a) da, želim da moje dijete pohađa kraći program ranog učenja stranog jezika

b) da, želim da moje dijete pohađa cjelodnevni program na stranom jeziku

c) ne, ne želim da moje dijete pohađa nijedan od navedenih programa

Nakon što ste zaokružili odgovor , napišite ime i prezime Vašeg djeteta:

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________