Plan nabave za 2012 rebalans II.

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN. 110/07 i 125/08) Upravno vijeće na svojoj 54. sjednici održanoj 21.12.2012. godine donosi

 

 

PLAN NABAVE REBALANS II.

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić u 2012. godini planira slijedeću nabavu roba, usluga i radova.

 

R.b.

Konto

OPIS

Procijenjena vrijednost nabave

Planirana vrijednost nabave

Pozicija

 

 

a) NABAVA ROBA

 

 

 

32211

Uredski materijal

7.200,00

9.000,00

A100601

32212

Literatura

2.727,30

3.000,00

A100601

32214

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

13.200,00

16.500,00

A100601

32216

Mat.za.hig.potrebe i njegu

880,00

1.100,00

A100601

32219

Ost.mat.za djecu(slik.igr.i sl.

13.200,00

16.500,00

A100601

322241

Namirnice

44.000,00

55.000,00

A100601

322242

Voće i povrće

20.000,00

25.000,00

A100601

322243

Meso

20.000,00

25.000,00

A100601

322244

Kruh,peciva i sl.

12.000,00

15.000,00

A100601

10.

32231

Električna energija

10.960,00

13.700,00

A100601

11.

32233

Plin

42.400,00

53.000,00

A100601

12.

32320

Materijal za tekuće invest.održavanje

1.600,00

2.000,00

A100601

13.

32251

Sitan inventar i auto gume

8.400,00

10.500,00

A100601

14.

32271

Služb.rad. i zašt. odjeća i ob.

5.200,00

6.500,00

A100601

 

 

b) NABAVA USLUGA

 

 

 

32131

Seminari, savjetovanja, simpoziji

1.760,00

2.200,00

A100601

32311

Usluge telefona i telefaksa

9.680,00

12.100,00

A100601

32312

Usluga interneta

240,00

300,00

A100601

32313

Poštarina

800,00

1.000,00

A100601

32322

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

10.400,00

13.000,00

A100601

32321

Usluge tekućeg i investicijskog održ. građ.

6.560,00

8.200,00

A100601

32331

Elektronski mediji

2.160,00

2.700,00

A100601

32332

Tisak(rash.za natječ. i oglase

3.200,00

4.000,00

A100601

32341

Opskrba vodom

6.320,00

7.900,00

A100601

10.

32342

Iznošenje i odvoz smeća

2.000,00

2.500,00

A100601

11.

32343

Deratizacija i dezinsekcija

2.000,00

2.50000

A100601

12.

32344

Dimnjač.i ekološ.usluge

800,00

1.000,00

A100601

13.

32361

Obvezni i prevent.zdrav.preg.rad.

4.000,00

5.000,00

A100601

14.

32363

Laboratorijske usluge

4.640,00

5.800,00

A100601

15.

32371

Autorski honorari

3.200,00

4.000,00

A100601

16.

32372

Ugovori o djelu

8.000,00

10.000,00

A100601

17.

32373

Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja

5.200,00

6.500,00

A100601

18.

32377

Usl. agencija, stud. servisa

1.200,00

1.500,00

A100601

19.

32381

Usluge ažuriranja rač. baza

8.000,00

10.000,00

A100601

20.

32395

Usluge čiščenja pranja i sl.

440,00

550,00

A100601

21.

32399

Ostale nespom.usluge

480,00

600,00

A100601

22.

32922

Premije osiguranja imovine

5.500,00

5.500,00

A100601

23.

32923

Premije osigur.radnika odgovornost

3.300,00

3.300,00

A100601

24.

32931

Reprezentacija

160,00

200,00

A100601

25.

32951

Upravne i admin. pristojbe

1.120,00

1.400,00

A100601

26.

32991

Rash. Protokola, cvijeće, svijeće

360,00

450,00

A100601

27.

32999

Ost. Nesp. Rash. Posl.

240,00

300,00

A100601

28.

34311

Usluge banaka

3.200,00

4.000,00

A100601

29.

34349

Ost. Nesp. Fin.izdaci

68,00

68,00

A100601

30.

42273

Oprema

8.000,00

10.000,00

A100601

 

 

KLASA: 400-02/12-01-06

URBROJ: 238-14-78-12-02

Kloštar Ivanić, 21.12.2012.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

Miljenko Majdek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRETAN BOŽIĆ I NOVA GODINA!

P.S.: Poziv roditeljima koji imaju još fotografija s ovogodišnje božićne priredbe da nam se jave.

Posjet Zagrebačkom kazalištu lutaka

POSJET ZAGREBAČKOM KAZALIŠTU LUTAKA

 

Piše: Zoran Buhač, pedagog

 

Kada djeci spomente prezime Ježić, njima na pamet padne netko tko je marljiv, pošten, pouzdan, skroman i hrabar, a njegovo ime je Ježić, Ježurka Ježić.

 

Vječna dječja priča u stihovima „Ježeva kućica“ Branka Ćopića i dandanas plijeni pažnju i maštu djece zbog svoje čiste i univerzalne poruke. Naš je Ježić zahvalan na gostoprimstvu svoje domaćice lisice Mice, ali se želi na vrijeme vratiti svojoj kući. Kući koja, iako je mala, blatnjava i ispod drveta samo njegova. Lisica Mica i njeni pajdaši Vuk, Vepar i Medvjed to ne mogu shvatiti i izruguju se Ježiću na skromnosti i samodostatnosti. Oni žele vidjeti ježa budalu. Na kraju ipak ne nauče pouku iz priče i dopuste da ih njihova pohlepa, bezobzirnost i  proždrvljivost odvedu na koban put. Kao i Ježića s početka.

Moglo bi se o simbolici „Ježeve kućice“ govoriti i na individualnoj i na univerzalnoj razini. Moglo bi se svašta usporediti s činjenicom kako malo cijenimo našu „kućicu“. No, ovdje se ipak radi o predstavi za djecu koja i mnogo desetljeća nakon nastanka uspijeva djecu podsjetiti na prave vrijednosti. I ne samo podsjetiti, već i poučiti.

 

28. studenog djeca triju odgojnih skupina dječjeg vrtića Proljeće u pratnji svojih odgojiteljica su krenula na put kazalištu. Bilo je to prvi put ove pedagoške godine da putujemo u kazalište, ali će ih biti još. Zagrebačko kazalište lutaka je kao i uvijek napravilo zanimljivu predstavu. Zaigranu, zapjevanu, ali i prilično didaktičnu. Djeca našeg vrtića su se pokazala kao prava i zahvalna publika jer nisu poput druge djece koja su još bila prisutna na izvedbi ometala program.

Svakako valja spomenuti trud koji su ljudi zasluženi za dizajn lutaka uložili u izgled likova, kao i scenografiju koja pogotovo u nokturalnim scenama kao da oživi. Tijekom predstave se izmjenjuju songovi s radnjom koja unatoč svojoj jednostavnost uspijeva funkcionirati u formi od 45 minuta. Naša najmlađa publika je bila očarana glavnim likom ježom, ali su i drugi sporedni likovi obuzeli njihvu pažnju. Jedna sova koja je sve samozatajno promatrala s drveta, ali i ekstrovertirana lisica i cinični vuk.

Put u Zagreb je bio doživljaj sam za sebe, a posjet kazalištu događaj koji neće pamtiti samo najmlađi. Pouka predstava za djecu poput ove treba biti što jasnija. Takva je i bila. Za kraj samo jedno retorično pitanje: Tko je bolje shvatio pouku? Djeca ili odrasli.

Posjet DVD-u Kloštar

 

Kao što svi znamo, dok smo bili mali, željeli smo biti nešto. Najviše nas dečki je željelo biti pilotima, sportašima, rock pjevačima, dok su cure htjele biti glumice, frizerke, doktorice. Sasvim je normalan dio odrastanja da dijete promatrajući odrasle želi raditi i biti upravo ono što njihovi roditelji i ljudi iz okoline rade i budu. Nije se ništa niti danas promijenilo, djeca danas također žele biti svašta; no s obzirom na popularnost određenih zanimanja, nasreću niti jedno dijete ne želi postati političarem.

 

Još su uvijek „in“ ona zanimanja iz nekog državnog sektora, pa tako i zanimanje vatrogasca koji je u svojoj odori i sa svom popratnom opremom uvijek spreman na borbu protiv plamena i požara gdje god se desili. Ponajviše dječaci vide izazov u ovakvom zanimanju, ali niti djevojčicama nije neprivlačno.

 

Da se upoznaju sa svim blagodatima, izazovima, ali i opasnostima ovog posla djeca Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić su imala priliku nedavno zahvaljujući Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kloštar. Oni su nas, naime, pozvali u goste da nam prezentiraju svoj rad.

I tako smo se zaputili put DVD-a tog sunčanog jutra gdje su nas dočeli zapovjednik vatrogasne postrojbe kao i nekoliko vatrogasaca, među kojima i dvije žene vatrogasci.

 

Prvo smo malo pričali o opasnostima koje sa sobom može donijeti igranje s vatrom. Onda smo pričali o poslovima vatrogasaca i naučili kako se oni ne bore samo s vatrom, već i s vodom i drugim prisutnim opasnostima. Nakon teorije, naravno praksa! Zapovjednik je zapalio balu slame koja je počela gorjeti i dimiti, a tada smo vidjeli i vatrogasce u akciji. Uz pomoć crijeva vode i zaštiitne opreme bez straha su prišli plamenu i bez muke ga ugasili uz pljesak i odobravanje djece.

 

Djeci su naravno najprivlačnija bila vatrogasna vozila, vatrogasni kamion s mnogo priključaka i opreme i moderni vatrogasni terenac s kojim se vatra može gasiti svugdje.

Naravno da su vatrogasci pustili djecu da uđu u kamion i dožive kako je to. Osim toga, vrlo su privlačne i vatrogasne zaštitne odore koje su mnogi isprobali. Vidjeli smo i vatrogasni toranj sa sirenom na vrhu, ali je u fazi obnavljanja, tako da se nismo penjali.

 

I na samom kraju, naši su nas domaćini počastili s keksima i sokom u čemu smo svi zajedno uživali.

Baš kada smo mislili da je došlo vrijeme da se pozdravimo, dobri vatrogasci DVD-a Kloštar su nas počastili s još jednim iznenađenjem. Pošto se u posljednje vrijeme pročulo kako je dječji vrtić postao žrtva bešćutnih provala i krađa, članovi DVD-a Kloštar su nam poklonili komplet kućno kino s DVD-playerom. To nas je jako iznenadilo i oduševilo jer su nam lopovi uzeli gotovu su tehničku robu.

 

Ova je velikodušna gesta naših vatrogasaca koji nas štite i pomažu nam u potrebi pokazala kkao kako su široka srca i ruke kada i ne postoji stvarna opasnost. Ovim putem zahvaljujemo „našim dečkima i curama“ na ovom iznimnom daru potrebnom na provođenju svakodnevnog odgojno obrazovnog rada.

 

Kako to obično biva s kloštranskim vatrogascima, iznenađenjima nikad kraja, jer su nam nekoliko dana nakon susreta poklonili bojanku za svako dijete koje pohađa vrtić.

DOLAZAK JESENI U DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

DOLAZAK JESENI U DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

 

Piše: Zoran Buhač, pedagog

 

Svako godišnje doba sa sobom nosi nešto svoje. Zima nam donese snijeg, ljeto sunce, dok su proljeće i jesen zaduženi za boje. Boje jeseeni ili boje proljeća, nije važno, važno je dok je sve oko nas šareno, i u jesen, puno obilja. U dječjim vrtićima se jesen posebno dočekuje. Jesen je vrijeme kada kreće nova pedagoška godina. Jesen je vrijeme kada nova djeca dolaze u vrtić. Jesen je vrijeme kada u prirodi imamo najviše plodova. Jesen je vrijeme kada najviše uživamo u bojama. A mi u vrtiću jako volimo plodove i boje.

 

 

Dovoljno je navedenih razloga za slavlje. Kada mališani zajedno s odraslima, odgajateljima i roditeljima, pokažu svima kako doživljavaju jesen, to godišnje doba što nam puno znači. Jesen je najzahvalnija kroz likovne aktivnosti naše djece jer se tada mogu doista iskazati slikajući jesenje motive. Osim likovnosti, tu je i oblikovanje materijala i plodova. U našem vrtiću tako obične stvari kao što su kukuruz, buće, žirevi i drugi jesenji plodovi jako brzo postaju pedagoški zahvalan materijal. Osim toga, živimo u ruralnom kraju, i ljudi u ovakvim krajevima često spjevavaju pjesme u čast bogate jeseni.

 

 

Tako smo se dogovorili s bakom jeseni da joj upriličimo dostojanstvenu dobrodošlicu. Sve je počelo u mjesesu listopadu kada je skupina odgajateljica krenula pripremati lutkarsku predstavu „Ježić traži bodlju“. Naše su odgojiteljice za predstavu osmislile lutke, scenografiju, glazbenu podlogu, prilagodile i obogatile tekst i naravno sve odglumile. Djeca srednje, starije i mješovite odgojne  skupine su imala prilike pogledati predstavu o jesni i tužnom ježiću u svojim sobama dnevnog boravka.

 

 

Nakon toga, 27. listopada ove godine, Pučki dom u Kloštru Ivaniću zasjao je svim bogatstvom jesenskih boja. Naše su odgajteljice uredile Dom s brojnim šarenim plodovima jeseni kao i radovima djece u mnogim oblicima i tehnikama. Da bi ugođaj bio veći, za dobrovoljni prilog mogli ste dobiti šalicu vrućeg čaja, kolač ili kiflicu koji su napravila djeca. Za cjeloviti ugođaj okusa i mirisa jeseni pobrinula se naša pokretna kestenjara u kojoj su se na ulazu pekli kesteni.

 

 

Za sve koji nisu znali, nije dolazak jeseni i mjesec listopad zanimljiv samo vrtićancima, Ujedinjeni narodi također pridaju ovom mjesecu mnoge značaje, tako da smo obilježili dolazak jeseni, Dan hrane, Dane kruha, Dan jabuka. Osim što smo našim posjetiteljima poružili autentični ugođaj, bilo je tu i programa za sve. Na početku su odgajateljice izvele lutkarsku predstavu koja im je priskrbila veliki aplauz svih prisutnih. Nakon naših odagajteljica nastupala su djeca iz gotovo svih odgojnih skupina s programom pjesama i plesova vezanih uz jesen.

 

Prvi su puta na manifestaciji ovakvog opsega s djecom odgojnih skupina nastupila djeca polaznici ranog učenja stranog jezika s pjesmama na engleskom jeziku.

 

Nakon završetka programa, svi su prisutni bili pozvani da kušaju kolače koje su izradila djeca ili donirali roditelji, popiju šalicu čaja ili se zabave uz malo kjreativnog rada u za to primjernim i pripremljenim radionicama. Izrada ukrasa od plodova jeseni, crtanje ili dubljenje tikve, izbor je bio Vaš. I tako je na kraju jesenska manifestacija naših vrtićanaca pod nazivom  „Jesen Kloštra U Vrtić Došla“ pokazala trud i rad naše djece i njihovih odgajateljica u punom sjaju.

 

Više članaka...

Stranica 59 od 60

59

Kontakt podaci

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE
Kloštar Ivanić


OIB:72007988952

Matični objekt Naftaplinska 23/a

Tel: 01/2892-545

Fax: 01 3899 006

Ravnateljica: ravnateljica@djecjivrtic-proljece.hr

Ravnateljica izravni telefon: 01 3899 002

Pedagog: pedagog@djecjivrtic-proljece.hr

Pedagog izravni telefon: 01 3899 008

Računovodstvo: djecji.vrtic1@zg.t-com.hr

Računovodstvo izravni telefon: 01 2895 545

Službeni mobitel za upite roditelja:

099 238 65 16

 

Područni objekt Livada

Trg svetog Ivana 1

Tel.: 01 62 64 918

Voditelj objekta: Jelena Marković, odgajateljica

Službeni mobitel: 099 238 65 17

Pretraži sadržaj