RANO UČENJE STRANOG JEZIKA U OVOJ GODINI

Piše: Katarina Bilandžić, odgajateljica mentorica, voditeljica kraćeg programa ranog učenja stranog jezika

Ove godine u potpuno novom izdanju krenuli smo u novu pedagošku godinu sa trinaestero nove djece od koje su dvoje djece koja su pohađala kraći program prošle godine. Kroz igru, pjesmu, ples, slikovnice, radne listiće i različite didaktičke poticaje usvajamo nove fraze i nove riječi kojima jačamo svoj vokabular. Satove nastojmo prilagoditi interesima djece kao bi nove riječi i fraze što lakše usvojili.  Naša se skupina jednoglasno proglasila novim nazivom „Hearts“.

Obradili smo teme: autumn, winter, my body, my family, feelings, Christmas…

Ovo je samo jedan mali dio naših satova koji provodimo dva puta tjedno.

 

Kontakt podaci

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE
Kloštar Ivanić


OIB:72007988952

Matični objekt Naftaplinska 23/a

Tel: 01/2892-545

Fax: 01 3899 006

Ravnateljica: ravnateljica@djecjivrtic-proljece.hr

Ravnateljica izravni telefon: 01 3899 002

Pedagog: pedagog@djecjivrtic-proljece.hr

Pedagog izravni telefon: 01 3899 008

Računovodstvo: djecji.vrtic1@zg.t-com.hr

Računovodstvo izravni telefon: 01 2895 545

Službeni mobitel za upite roditelja:

099 238 65 16

 

Područni objekt Livada

Trg svetog Ivana 1

Tel.: 01 62 64 918

Voditelj objekta: Jelena Marković, odgajateljica

Službeni mobitel: 099 238 65 17

Pretraži sadržaj