VAŽNA OBAVIJEST RODITELJIMA ZA PLAĆANJE

Piše: Ivana Frigan, administarativno računovodstveni referent vrtića


Odlukom Općinskog vijeća od 01.01.2015. godine  Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić ulazi u poslovanje Riznice,

stoga je primatelj uplata:


OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

Školska 22

10312 Kloštar IvanićNovi IBAN:


HR7123400091819300008


s pozivom na broj:


HR68   7803-OIB DJETETA-ŠIFRA DJETETA (5 ZNAMENKI)

U slučaju bilo kakvih nejasnoća obratite se u računovodstvo vrtića

od ponedjeljka do petka od 7.00 do 15.00 sati

na tel broj: 01 2892 545

ili email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ODLUKA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ O UTVRĐIVANJU MJERILA ZA NAPLATU USLUGA DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

IZVOR: OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

 

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97 i 107/07 i 94/13) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine donijelo je


ODLUKU

o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga

Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga

I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić (u

daljnjem tekstu: Dječji vrtić) od roditelja-korisnika usluga.

Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje na odgovarajući način se primjenjuju

i na skrbnike djece koja pohađaju Dječji vrtić.


II. MJERILA ZA NAPLATU USLUGA


Članak 2.

Osnova za utvrđivanje potrebnih sredstava za djelatnost predškolskog odgoja i

obrazovanja djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću utvrđuje se u visini ukupnih godišnjih prihoda i rashoda na temelju upisanog broja korisnika usluga za

tekuću kalendarsku godinu.


Ekonomsku cijenu za svaku kalendarsku godinu utvrđuje Upravno vijeća Dječjeg

vrtića a obuhvaća rashode koji su definirani Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i stvarne rashode provedbe svakog pojedinog

programa (nepredviđeni rashodi i dr., osim izgradnje i adaptacije objekata).


Članak 3.


Iznos sudjelovanja roditelja djece s prebivalištem na području Kloštar Ivanića u ekonomskoj cijeni redovitih programa je:

za redoviti cjelodnevni 10 satni program ............................ 610,00 kn

za kraći program ranog učenja stranog jezika .........130,00 kn

za poseban dramsko scenski program......... 80,00 kn

Roditelji ne sudjeluju u cijeni realizacije programa predškole i on je za njih besplatan.


Članak 4.


Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji nema prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić kao i roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji je strani

državljanin, plaća punu mjesečnu cijenu usluga Dječjeg vrtića iz članka 2. stavak 2. ove Odluke.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, roditelj-korisnik usluga koji ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave čiji je čelnik sklopio

Sporazum o sufinanciranju programa predškolskog odgoja djece sa osnivačem Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić, sudjeluje u cijeni usluga Dječjeg vrtića sukladno

odluci predstavničkog tijela Općine Kloštar Ivanić.


Članak 5.


Sudjelovanje roditelja u cijeni redovitog 10-satnog programa umanjuje se prema slijedećim mjerilima:

1. Roditeljima invalidima Domovinskog rata i roditeljima koji su osobe s invaliditetom umanjuje se obveza sudjelovanja u cijeni programa za postotak koji je

jednak postotku tjelesnog oštećenja.

2. Roditeljima koji imaju dvoje ili više djece u vrtiću, cijena se umanjuje — za svako drugo i svako slijedeće dijete 25 %,

3.samohranim roditeljima, cijena se umanjuje 25 %,

4.roditeljima djece s teškoćama razvoju koja ostvaruju program predškolskog odgoja i

naobrazbe u okviru redovitog 10-satnog programa cijena se umanjuje za 20%

Utvrđuje se umanjenje cijene za 25% u slučaju opravdanog izostanka djeteta (ispričnica liječnika ili unaprijed najavljeni izostanak od strane roditelja) koji traje 8

i više radnih dana (bez subote) u kontinuitetu. Navedeno pravo može se prenijeti iz mjeseca u mjesec.

Temeljem ankete provedene među roditeljima/skrbnicima da tijekom ljetnih mjeseci

(srpanj i/ili kolovoz, tijekom ljetne organizacije rada) neće koristiti usluge vrtića, iznos režijskih troškova iznosi 40% cijene za mjesec srpanj i/ili kolovoz.


Članak 6.


Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuju dječji vrtić na temelju dokumentacije koju dostavljaju roditelji uz zahtjev za upis djeteta, odnosno u

roku od 15 dana od nastanka promjene koja utječe na ostvarivanje prava na olakšice.

Roditelj se može koristiti samo jednom olakšicom koja je za njega najpovoljnija. Dječji vrtić će utvrditi iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa na temelju

sljedećih dokaza:

  • dokaz o prebivalištu djeteta (uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta);

  • dokazi o samohranosti roditelja (rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu);

  • dokaz o statusu invalida Domovinskog rata i postotku invalidnosti, odnosno dokaz o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti (rješenje o statusu invalida Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti);

  • dokazi da obitelj ima troje ili više malodobne djece (za svako dijete u vrtićkoj dobi rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta).

Članak 7.


Roditelj/staratelj dodatno će snositi troškove za slijedeće aktivnosti u organizaciji Vrtića:

  • poludnevni i cjelodnevni izleti (prijevoz autobusom, ulaznice i sl.)
  • ljetovanje/zimovanje u organizaciji putničkih agencija
  • gostovanje kazališnih družina u Vrtiću
  • radionice i Programi izrađeni od strane vanjskih suradnika koji imaju dozvolu

Ministarstva prosvjete i športa za provođenje istih.


III. ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke

županije“.

KLASA: 601-01/14-01-06

URBROJ: 238/14-01/01-01-03

Kloštar Ivanić, 22.12.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća:

Krešimir Bunjevac

BOŽIĆNO DRUŽENJE

PIŠE: ZORAN BUHAČ, PEDAGOG

 

Nakon onoga što je pokrenuto prošle godine, i ove se godine željelo obnoviti i nastaviti s nečim za što se nadamo da će u našem vrtiću postati tradicija. Poznato je u hrvatskim tradicijskim običajima vezanim uz Božić i prateće blagane postoji dovoljno simbolike vezane vezane uz kićenje božićnog drvca. U središtu je obitelj, zajednica koja to čini, a i ukrasi često simboliziraju neku vrijednost koja je vezana uz obitelj i život u obitelji. Volimo ovu našu i Vašu ustanovu smatrati jednom velikom obitelji pa smo Vas pozvali da zajedno sa svojom djeom okitimo božićno drvce u centralnom objektu vrtića. Velik se broj roditelja odazvao ovom pozivu te su uz zvuke božićne glazbe i okuse slatkiša i sokova uljepšali naš radni prostor. Osim toga bila je ovo prilika da putem projekcije fotografija prikažemo po čemu nam je prošla godina ostala u lijepom pamćenju. Pozivu su se osim djece, odazvalo nekoliko općinskih vijećnika, predsjednik Upravnog vijeća vrtića te članovi Eko odbora DV Proljeće Kloštar Ivanić.

Kako nakon kićenja bora naredno jutro slijedi ono djeci najvažnije, a to je traženje poklona pod borom. Pošto mi na Božić ne radimo, i s tim smo ove godine malo uranili. Tako su se djeca 17. prosinca iz oba objekta susrela u centralnom objektu te se počastila kolačima i sokovima, a pod borom našla zanimljive darove koji će im uljepšati boravak u vrtiću.

 

BOŽIĆNA PREDSTAVA POSEBNOG DRAMSKO SCENSKOG PROGRAMA „MALI LUTKARI“

Piše: Zoran Buhač, pedagog

Poznati engleski pisac Oscar Wilde je jednom izjavio „Stavi masku i reći ću ti tko si!“ i nije bio daleko od istine. Čovjekova želja da glumi se pretvara postoji oduvijek. Od davnina preko klasičnog grčkog teatra do modernih uprizorenja Teatra Exit u Zagrebu.

Želja da budemo netko drugi je više-manje uvijek prisutna među nama jer samom željom da postignemo nešto više u životu, mi mijenjamo sebe i na taj način postajemo netko drugi. Obično bolji.

Djeca vole pretvaranje i vole glumu. Čitav koncept dječje igre poznatiji pod nazivom simbolička igra je baziran na pretvaranju jer dijete se igrajući nekim predmetom koji simbolizira nešto drugo (lutka, autić …) pretvara da vozi pravi auto ili da ima pravog medu.

Dakle imamo pretvaranje kao jako važan mehanizam odrastanja u djetinjstvu, što učiniti s tim nečim što je svoj djeci urođeno, a da unaprijedimo i poboljšamo boravak djeteta u vrtiću?

Prema ideji odgajateljice Romane Kesegić iz starije odgojne skupine tu pretvaračku/glumačku energiju treba kanalizirati radom i vježbom u dramski izraz i dobit ćemo prave male glumce. Tako već gotovo pola godine u našem dječjem vrtiću traje poseban dramsko lutkarski program verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koji vodi već spomenuta kolegica. Taj program i njegovo pohađanje omogućuje djeci da se bolje izraze uopće, da se nauče bolje verbalno izražavati, da se izražavaju posredno putem lutke, da prošire svoj vokabular, da se bolje upoznaju sa svojim emocijama i da njih bolje nauče izražavati.

Prvo je „polugodište“ kapitalizirano predstavom i druženjem s roditeljima i drugom rodbinom koja je zdušno podržala trud mladih, ambicioznih lutkara iz Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić.

 

 

 

 

 

 

BOŽIĆ U VRTIĆU 2014.

I ove Vas godine pozivamo da nam se pridružite!

Više članaka...

Stranica 1 od 16

Početak
«
1

Kontakt podaci

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE
Kloštar Ivanić


OIB:72007988952

Matični objekt Naftaplinska b.b.

Tel/Fax: 01/2892-545

Ravnateljica: ravnateljica@djecjivrtic-proljece.hr

Ravnateljica izravni telefon: 01 3899 002

Pedagog: pedagog@djecjivrtic-proljece.hr

Pedagog izravni telefon: 01 3899 008

Računovodstvo: djecji.vrtic1@zg.t-com.hr

Računovodstvo izravni telefon: 01 3899 006

Voditelj objekta: Lidija Družinec, odgajateljica

Službeni mobitel: 099 238 65 16

 

Područni objekt Livada

Trg svetog Ivana 1

Tel.: 01 2892 836

Voditelj objekta: Katarina Bilandžić, odgajateljica

Službeni mobitel: 099 238 65 17

Pretraži sadržaj