D O B R O D O Š L I !

PROMOCIJA BRONČANOG STATUSA EKO ŠKOLE DV PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

Piše: Zoran Buhač, pedagog

Ekologija je već dugo vremena dio našeg rada i života u vrtiću. Kroz program Odgoja za održivi razvoj promičemo ideje i vrijednosti života u suglasju s prirodom. U ovom stremljenju smo dio velike zajednice Eko škola na međunarodnoj razini. U Republici Hrvatskoj projekt Eko škola vodi Udruga Lijepa Naša Zagreb koja okuplja sve Eko škole članice. Od dječjih vrtića pa do visokoškolskih ustanova, svi članovi se bave zaštitom okoliša i osvješćivanjem o važnosti života čovjeka na planeti kao jednako važnog elementa u očuvanju prirodne ravnoteže. Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić se kroz mnoge projekte iskazao u ovoj težnji: od odvojenog prikupljanja otpada, preko eko patrole, prikupljanja starih baterija, prikupljanja plastičnih čepova (za potrebe udruge koja brine za nabavku skupih lijekova za teško oboljelu djecu), sadnje voćnjaka, prikupljanja plastičnih boca do svakodnevnog odgojno obrazovnog rada koji uključuje korištenje pedagoški neoblikovanog materijala što često podrazumijeva oporabu predmeta koji bi samo tako završili kao višak ili otpad.

Udruga Lijepa Naša Zagreb prati rad svojih članica te im za taj rad izdaje certifikat svake dvije godine. Nakon šest godina u članstvu od zelenog i plavog statusa, danas smo naš status podigli na višu razinu dobivanjem brončanog statusa. Prepoznati smo kao ustanova koja savjesno skrbi za okoliš i radi na osvješćivanju lokalne zajednice o važnosti suživota s prirodom. 12. svibnja to je priznanje došlo i u obliku dobivanja nove Zelene zastave kao i novog službenog certifikata. Na ceremoniji su sudjelovali mnogi dječji vrtići iz Hrvatske kao i naš, Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić koji su predstavili Grozdana Jakovljević, ravnateljica i predsjednica eko odbora, Minja Jelić, odgajateljica i eko koordinatorica vrtića, Mara Jakopović, kuma vrtića i Željko Filipović, načelnik Općine Kloštar Ivanić u ime Osnivača koji u svakoj prilici velikodušno podržava sva naša stremljenja usmjerena očuvanju prirode, tradicijskih vrijednosti i važnosti (s)poznavanja lokalnog identiteta.

CVJETNA RAPSODIJA

ZELENA ČISTKA 2017

Piše: Zoran Buhač, pedagog

Iako se u posljednje vrijeme u medijima, pogotovu na Internetu sve više pojavljuju teorije zavjere kako je Zemlja ravna i kako uopće nije okrugla, djeca s takvim nebulozama nemaju problema. Otvorenost njihova uma te povezanost mišljenja s maštom im doista omogućuje da predodžbu o Zemlji kao kugli koja lebdi u svemiru i predstavlja naš jedini dom prihvaćaju bez ikakvih teškoća. Djeca su svjesna važnosti očuvanja našeg jedinog doma čistim jer poput našeg igrališta kojeg možemo zaprljati, ali ako bude prljavo; na njemu se ne možemo igrati. Tako je s našim okolišem, ako ga uništimo nećemo se moći igrati na njemu, ali niti raditi bilo što drugo. Zato je naš vrtić učesnik međunarodne inicijative Zelena Čistka („World Clean-Up Dy“) od njenih osnutaka. Svake godine oko Dana planeta Zemlje očistimo naš Kloštar Ivanić i upozorimo naše sugrađane na važnost očuvanja čistog okoliša. Bit će da su naše dosadašnje akcije urodile plodom jer je naš  Kloštar Ivanić (barem park i promenada) čišći nego ikad prije.  Nešto se smeća našlo, ali u stvarno malim količinama. No, i za to su se pobrinule naši Ježići, Žabice i Pčelice. Do neke nove prilike održavanja našeg okoliša zdravim srdačno Vas pozdravljamo i molimo da svoje otpatke spremate u koševe za smeće.

 

 

 

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA UPIS DJECE

 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić temeljem članka 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić donijelo je na  25. sjednici održanoj­­­­­­­­­­­­­­­­­   23 . ožujka  2017. god.

 

NATJEČAJ

za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić

za pedagošku godinu 2017. / 2018. u trajanju od 15 dana

 

Prijave za upis se mogu podnijeti za slijedeće programe:

 

  • Cjelodnevni primarni 10-satni program ranog odgoja, obrazovanja, njege i skrbi  predškolske djece
  • Kraći programi unutar cjelodnevnog 10-satnog programa za djecu stariju od 5 godina (posebno se naplaćuju)
  • Program predškole (zakonski obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u školu koja će do 31. ožujka  2018. napuniti šest godina života)

 

Obrazac Zahtjeva za upis djeteta može se podići u Dječjem vrtiću Proljeće radnim danom (ponedjeljak – petak)  ili preuzeti s www.djecjivrtic-proljece.hr. Na istoj adresi se može pronaći i Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić.

 

Zahtjevi za upis zaprimati će se od 2. svibnja  2017. do 16. svibnja 2017. godine* u tajništvu dječjeg vrtića od ponedjeljka do petka između 07:00 do 15:00 sati.

 

  1. Osnovna dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev za upis:

 

1)            Adresiranu poštansku omotnicu (s adresom djeteta ili roditelja s poštanskom markom)

2)            Rodni list djeteta (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja)

3)            Potvrdu o prebivalištu djeteta (može i fotokopija, izdaje MUP, bez obzira na datum izdavanja)

4)            Fotokopija zdravstvene iskaznice djeteta

5)            Fotokopija iskaznice imunizacije djeteta (knjižica cijepljenja)

6)            Fotokopija osobnih iskaznica oba roditelja

7)            Potvrda o zaposlenosti roditelja**

8)            Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu**/***

 

  1. Na sve prikupljene osobne podatke bit će primjenjene odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka u ustanovama.

 

  1. Rezultati upisa bit će objavljeni do i zaključno s 30. svibnja 2017. godine:

v   na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Proljeće

v   slanjem Rješenja poštom na adresu predavatelja zahtjeva

 

6.      Na Rezultate upisa, kada budu objavljeni, nezadovoljni će roditelji moći uložiti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić u roku od 15 dana nakon objave rezultata.

 

KLASA: 601-02/17-03-21

URBROJ: 238-14/78-17-02                                                                              Predsjednik Upravnog vijeća:

U Kloštru Ivaniću, 13. travnja 2017.g.                                                                 Nenad Kukec

 

 

*temeljem Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) dječji vrtić ima obvezu izdati pisano rješenje predavatelju zahtjeva za upis unutar 30 dana od datuma podnošenja zahtjeva; iz tog razloga rok za prijave skraćen je na petnaest dana.

**Roditelji koji se prijavljuju na natječaj za program predškole trebaju dostaviti dokumentaciju od 1) do 6)

***Dokazi prema članku 8. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić uključuju: Rješenje o invaliditetu, Potvrda o statusu branitelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć, Potvrda o kategorizaciji djeteta s teškoćama u razvoju, Liječnička potvrda o težoj bolesti u obitelji, Pravomoćna presuda o razvodu braka za razvedene roditelje (samohrani roditelji), Potvrda o statusu redovnog studenta, Dokaz o zaposlenosti na OPG-u, Dokaz o udomiteljstvu djeteta, Dokaz o broju malodobne djece u obitelji koji je troje ili prelazi troje djece ...

 

Više članaka...

Stranica 1 od 37

Početak
«
1

Kontakt podaci

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE
Kloštar Ivanić


OIB:72007988952

Matični objekt Naftaplinska 23/a

Tel: 01/2892-545

Fax: 01 3899 006

Ravnateljica: ravnateljica@djecjivrtic-proljece.hr

Ravnateljica izravni telefon: 01 3899 002

Pedagog: pedagog@djecjivrtic-proljece.hr

Pedagog izravni telefon: 01 3899 008

Računovodstvo: djecji.vrtic1@zg.t-com.hr

Računovodstvo izravni telefon: 01 2895 545

Službeni mobitel za upite roditelja:

099 238 65 16

 

Područni objekt Livada

Trg svetog Ivana 1

Tel.: 01 62 64 918

Voditelj objekta: Jelena Marković, odgajateljica

Službeni mobitel: 099 238 65 17

Pretraži sadržaj